Wpływ emocji na nerki

Guz

Myśli i ciało. Wpływ emocji na nerki. Masz dwie nerki i dwa nadnercza. Funkcją nerek jest utrzymanie równowagi wodno-solnej i kwasowo-zasadowej we krwi oraz filtrowanie toksycznych i szkodliwych substancji.

W stosunku do siebie dwa pąki symbolizują niezbędną harmonię przeciwieństw. Zagadnienia z nimi związane dotyczą głównie sfery relacji, zwłaszcza braku równowagi w relacjach z innymi ludźmi (w szczególności z pierwszym małżonkiem) lub braku równowagi między energią męską i żeńską w tobie.

Nerki biorą udział w rozwoju czerwonych krwinek, co oznacza udział w rozprzestrzenianiu się miłości, która was przenika. Ale są także zaangażowani w wyzwolenie i wyzwolenie, zwłaszcza z negatywnych uczuć, które są najbardziej widoczne, gdy związek jest zerwany. Taka luka tworzy nierównowagę i nadmiar negatywności, zamieszania i niepewności.

Wpływ emocji na nerki. Jeśli masz problemy z nerkami, ważne jest, aby znaleźć sposób na uwolnienie negatywnych uczuć, nawet jeśli musisz walić w poduszkę. Po pozbyciu się negatywu, przepływ miłości zostaje przywrócony.

W medycynie chińskiej nerki są uważane za rezerwuar strachu, być może dlatego, że nadnercza wrzucają adrenalinę do organizmu w odpowiedzi na podniecenie, gniew, stres i panikę. Nerki reagują na strach, niewyrażony żal i stratę. Strach powoduje jeden czyn, a wręcz przeciwnie, utrudnia ruch. Świadczy o tym związek między nerkami a stawami. Tak jak stawy dają możliwość wyrażania uczuć, tak nerki uwalniają cię od tego, czego organizm już nie potrzebuje. Normalnie mocznik jest wydalany za pomocą nerek, ale jeśli tak się nie stanie, gromadzi się w stawach i powoduje dnę moczanową (stan, w którym stawy puchną i tracą mobilność). Z reguły dna wpływa na palce, wskazując na strach przed tym, co jest przed nami.

Czy istnieje związek między chorobami nerek a psychosomatami?

Nie zawsze przyczyną chorób jest fizjologia. Czasami etiologia choroby wynika z przyczyn psychologicznych.

Psychosomatyka wyjaśnia również ból lewej lub prawej nerki z problemami emocjonalnymi, podczas gdy choroby te mogą być dość poważne, nawet jeśli doświadczenia lub stresy, które wywołały rozwój dolegliwości, nie były bardzo znaczące.

Psychologiczne przyczyny choroby nerek u dorosłych i dzieci

Psychosomatics to odrębny obszar medycyny, który bada wpływ zewnętrznych i wewnętrznych czynników psychologicznych na organizm człowieka z punktu widzenia pojawienia się różnych chorób na podstawie psycho-emocjonalnej.

Zgodnie z jednym z głównych przepisów psychosomatycznych następujące stresujące sytuacje mogą wywołać rozwój takich chorób:

 • kłopoty w pracy;
 • niekorzystne środowisko domowe;
 • konflikty dzieci i rodziców;
 • stała presja psychiczna ze strony jednego z małżonków w rodzinie;
 • kompleksy, z których osoba nie jest w stanie się pozbyć;
 • W niektórych przypadkach choroby mogą wystąpić nie z powodu pewnych problemów psychologicznych, ale na tle niestabilnego środowiska emocjonalnego.

W tym przypadku psychosomatyka wyjaśnia różnice między patologiami lewej i prawej nerki.

Z punktu widzenia anatomii prawa nerka utrzymuje ciśnienie wewnętrzne w tych narządach i jest bardziej zaangażowana w procesy oczyszczania krwi. Pod tym względem naruszenia planu emocjonalnego, wpływające na wolę i pragnienia osoby, negatywnie wpływają na równowagę energetyczną, co prowadzi do pogorszenia prawej nerki.

Z kolei lewa nerka ma skłonność do wadliwego działania z problemami w zakresie uczuć i uczuć wewnętrznych.

Psychologiczne pochodzenie różnych patologii

Istnieją różne patologie nerek, które rozwijają się na tle pewnych stanów i zaburzeń emocjonalnych:

  Przyczyny kamicy moczowej i kolki nerkowej z punktu widzenia psychosomatów są wynikiem negatywnych doświadczeń w przeszłości, ale takie doświadczenia były wystarczająco silne, aby nie tylko zachować pamięć o sobie w teraźniejszości, ale także zakłócić funkcjonowanie narządów wewnętrznych.

Szczególnie podatne na takie choroby są nie tylko osoby, które doświadczyły poważnych problemów psycho-emocjonalnych, ale także osoby, które nie mogą pogodzić się z konsekwencjami wynikającymi z tego.

Jak rozpoznać objawy kamicy moczowej w naszym artykule.

Zapalenie nerek często występuje u osób zaangażowanych w niekochany biznes, niezależnie od tego, czy dana osoba jest świadoma tego problemu, czy nie.

„Afera niekochana” w tym przypadku może być zarówno aktywnością zawodową, jak i wypoczynkiem, która jest regularnie nakładana na osobę (typowym przykładem jest potrzeba, aby jej mąż uczestniczył w wydarzeniach w wolnym czasie, które jego żona lubi, ale powoduje w sobie negatywne emocje).

 • Zapalenie nerek jest charakterystyczną patologią dla ludzi, którzy nie wiedzą, jak przebaczyć innym za ich działania, a jeśli takie przebaczenie się wydarzy, nadal pozostaje negatywnym śladem w pamięci pacjenta.
 • Pojawienie się patologii układu naczyniowego nerek jest bezpośrednio związane z emocjonalnym składnikiem charakteru osoby.

  Jeśli ma łagodny charakter i jest z natury optymistą - naczynia będą w dobrej kondycji, a życzliwość i optymizm spłyną na miękkość i brak woli - wtedy naczynia takiej osoby będą elastyczne.

  Ale jest to lepsze niż bycie właścicielem twardego i ciężkiego temperamentu: w tym przypadku naczynia włosowate i naczynia krwionośne również stają się sztywne, aw anatomii, im twardsza jest tkanka, tym są bardziej kruche, aw odniesieniu do naczyń krwionośnych, oznacza to ryzyko uszkodzenia ścian naczyniowych za pomocą spadków ciśnienia.

  Rak nerek, a także innych narządów, jest konsekwencją występowania trudnych sytuacji życiowych, które nie dają osobie spokoju i ingerują w życie tak bardzo, że dalsze istnienie z takimi problemami wydaje się niemożliwe.

  Ponadto rak nerki jest bardziej podatny na pesymistyczne natury, które nie widzą i nie próbują patrzeć w świat zewnętrzny i same w sobie na dobre.

 • Twory torbielowe w nerkach są bezpośrednim przejawem wewnętrznych doświadczeń, których dana osoba z jakiegoś powodu nie może dzielić się z innymi, ale nie jest też w stanie pozbyć się takich emocji. Również pojawienie się torbieli w nerkach może być wynikiem tajnych wykroczeń, które powinny zostać wybaczone przez długi czas.
 • Nie można jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie choroby nerek pochodzą z negatywnych emocji, ale wiedząc, z czym wiąże się pewna patologia, można zmienić swoje spojrzenie na życie, wywołując w ten sposób wewnętrzne mechanizmy regeneracji, a czasami działa to nawet lepiej niż tradycyjna terapia lekowa.

  Dlaczego nerki bolą?

  Pomimo faktu, że wpływ stanu psycho-emocjonalnego na zdrowie jest znany od czasów starożytnej Grecji, pojawił się jako odrębny kierunek medyczny mniej więcej na początku XIX wieku i jest uważany za stosunkowo „młody” kierunek.

  W rezultacie niemożliwe jest jednoznaczne zinterpretowanie niektórych przepisów i zasad psychosomatycznych, w których istnieje również wiele organów, których opinie i poglądy na temat stanu rzeczy mogą się różnić.

  Opinia dr Sinelnikova

  Dr V.V. Sinelnikov, który pracuje w tym kierunku od wielu lat, mówi: choroby nerek (zwłaszcza kamienie i piasek) są wynikiem gromadzenia negatywnych emocji (zranienia, gniewu, strachu, rozczarowania, zazdrości).

  Im więcej osób przekonuje się o prawidłowym zachowaniu podyktowanym takimi emocjami - tym bardziej postępuje choroba.

  Biorąc pod uwagę, że takie emocje są częścią programu samozniszczenia osoby i organizmu, nie jest zaskakujące, że na ich tle rozwijają się bolesne procesy (patrz tabela poniżej), przyspieszając ten ludzki cel (choć nieświadomie).

  Co ciekawe, według Sinelnikova nie tylko emocje samego człowieka, ale także innych ludzi, którzy czują zazdrość lub nienawiść do tej osoby, mogą negatywnie wpłynąć.

  Co mówi Louise Hay?

  Innym przedstawicielem kierunku psychosomatycznego jest amerykański psycholog Louise Hay. Jej zdaniem choroby zawsze wynikają przede wszystkim z czynników fizjologicznych, ale zaburzenia psychiczne i emocjonalne mogą przyspieszyć takie destrukcyjne procesy.

  Jeśli chodzi o nerki, według psychologa te zaburzenia psychiczne wywierają niszczący wpływ na te narządy:

  • częste popadanie w stan gniewu;
  • odrzucenie krytyki z boku (nawet jeśli jest obiektywne) i gniew, który pojawia się na tej podstawie;
  • słabe relacje z bliskimi powodującymi próchnicę;
  • silne rozczarowania;
  • poczucie wstydu i świadomość pewnych niepowodzeń (ludzie czasami noszą ze sobą takie emocje przez całe życie).

  Zgodnie z teorią Hej, pozbycie się patologii w takich przypadkach nie jest takie trudne: wystarczy rozpoznać istnienie problemu i go wyeliminować. To rozpoznanie jest konieczne, a nie definicja, ponieważ w większości przypadków osoba sama widzi problem, ale często można go rozwiązać tylko z pomocą psychologów.

  Jak uniknąć problemów?

  Zgodnie z zasadami psychosomatycznymi leczenie farmakologiczne nie jest obowiązkowe, aby wyeliminować problem z nerkami. Po pierwsze, osoba musi zidentyfikować swoje problemy psychiczne i jednocześnie spróbować pozbyć się negatywnych emocji.

  Często wymaga to ponownej oceny ich priorytetów życiowych, a czasem całkowitej reorganizacji ich pomysłów na życie. Można to osiągnąć albo poprzez pracę z psychologami, albo w procesie praktykowania medytacji, arteterapii lub po prostu ulubionym hobby.

  Pomimo tego, że takie podejście czasami działa, nie powinniśmy zapominać, że problemy z nerkami to przede wszystkim patologie fizjologiczne, które wymagają leczenia lub operacji.

  Podział priorytetów wyłącznie na rzecz praktyk psychosomatycznych, pomijając metody tradycyjnej medycyny, może prowadzić do negatywnych komplikacji, aw najgorszym przypadku do śmierci.

  Jak wyleczyć się z chorób psychosomatycznych powie Louise Hey w teledysku:

  Psychosomatyka. DZIECI

  Nerki są sparowanym organem, więc wpływ świadomości na lewą nerkę jest zupełnie inny niż wpływ świadomości na prawą nerkę.

  Myśli i emocje wpływają na lewą nerkę, a właściwa wola i wola osoby wpływają na prawą nerkę. Oznacza to, że istnieje różnica, która z nerek boli. Ważne jest również, aby wiedzieć, że nerki znajdują się z tyłu, więc ich aktywność zależy od naszych podświadomych funkcji, od tonu naszego umysłu.

  Psychosomatics TISSUE KIDNEYS

  Głównymi cechami wpływającymi na tkankę nerkową są prostota, otwartość i uległość.
  Prostota jest rodzajem pokory. Inteligentna osoba może być także prosta. Prostota jest jedną z cech osoby świętej. Często żartujemy, że „prostota jest gorsza niż kradzież”, ale nie rozumiemy, że zwykły człowiek może być bardzo mądry. Osoba mądra jest zawsze prosta w komunikacji i życiu. Prosty człowiek nie jest wystarczająco inteligentny, ponieważ brak prostoty oznacza egoizm.
  Samolubstwo jest jakością przeciwieństwa racjonalności, ponieważ dwie główne siły mogą wpływać na działania: rozum lub egoizm. Dlatego brak prostoty mówi o głupocie człowieka. Również prostoty nie należy mylić z łatwowiernością i naiwnością, te dwie cechy charakteru są również niewątpliwie oznakami głupoty.
  Prosta w myślach, woli, emocjach i pragnieniach, osoba jest chroniona przed procesami zapalnymi w nerkach.
  - Duma, ambicja prowadzi do przewlekłych procesów zapalnych w nerkach.
  - Nadmierna łatwowierność, naiwność powoduje ostre procesy zapalne w tkance nerkowej.

  Otwartość to jakość charakteru, która daje nerkom zdolność do pracy bez nadmiernego stresu i normalizuje ton cewek nerkowych i naczyń nerkowych.
  Jeśli dana osoba jest zamknięta, automatycznie przeładowuje aktywność jednej z nerek. W wyniku tego przeciążenia nadnercza jest aktywowane z jednej lub drugiej strony, a to z kolei zwiększa ciśnienie. Zamknięcie w wolicjonalnych decyzjach prowadzi do prawostronnego nadciśnienia, zamknięcia myśli, a ucisk w emocjach prowadzi do lewostronnego nadciśnienia.
  - Napięcie i sztywność prowadzą do skurczów w naczyniach nerkowych i kanalikach, co ostatecznie może powodować procesy zapalne i nadciśnienie.
  - Otwartość w pasji i ignorancji jest niezdolnością do koncentracji i nadmiernej emancypacji w zachowaniu. Obie te cechy charakteru prowadzą do zmniejszenia tonu nerek, aw rezultacie zaburzają regulację ciśnienia krwi w organizmie.

  Dobroć
  Słodycz w dobroci to zdolność zaakceptowania czyjejś woli lub czyjegoś punktu widzenia, wykorzystując wiedzę o tym, jak postępować właściwie i lekceważąc egoistyczne pragnienia i zainteresowania.
  Takie opanowanie prowadzi do dobrej trwałej odporności na różne infekcje nerek.
  - Trudność, nieufność prowadzi do procesów autoimmunologicznych w tkankach nerkowych.
  - Zdolność do naiwności nie oparta na wiedzy prowadzi do tendencji do procesów zakaźnych w nerkach.

  Psychosomatyka układu nerki naczyniowej

  Naczynia nerkowe otrzymują zdrowie od czułości i optymizmu osoby. Te cechy charakteru, przejawiające się w wolicjonalnych funkcjach, prowadzą do normalnego funkcjonowania naczyń prawej nerki. Miękkość i optymizm w emocjach i myślach przyczyniają się do normalnego funkcjonowania lewej nerki.

  Miękkość charakteru.
  Ta cecha charakteru powoduje normalną elastyczność naczyń krwionośnych.
  - Sztywność charakteru powoduje wzrost gęstości i kruchości naczyń nerkowych
  - Spinelessness prowadzi do nadmiernej elastyczności naczyń krwionośnych, co przyczynia się do występowania żylaków naczyń nerkowych.
  Optymizm nadaje ton statkom.
  - Pesymizm zmniejsza ton naczyń krwionośnych nerek.
  - Optymizm w pasji lub nadmierne pobudzenie powoduje hipertoniczność naczyń krwionośnych.

  Psychosomatics KID NEREK

  Miednica nerkowa odbiera zdrowie takim cechom charakteru jak
  życzliwość, koncentracja, cierpliwość w działaniu, pragnienia, myśli i emocje osoby.
  Przyjazne podejście do wszystkich daje miedniczce nerkowej zdolność do dobrej odporności na wszelkie infekcje nerek.
  - Wściekły stosunek do ludzi powoduje tendencję do przewlekłych procesów zakaźnych w miedniczce nerkowej.
  - Strach przed ludźmi prowadzi do ostrych procesów.
  Zbieranie daje normalny ton w pracy miedniczki nerkowej.
  - Szczelność prowadzi do nadciśnienia miednicy.
  - Wiotkość powoduje zmniejszenie tonu
  Cierpliwość i wytrzymałość prowadzą do dobrej wydajności miedniczki nerkowej.
  - cierpliwość w pasji lub bez radości psychicznej lub fizycznej
  napięcie prowadzi do przepięcia i gwałtownego spadku funkcji.
  - Niecierpliwość powoduje zaburzenia czynności miednicy nerkowej.

  PYTANIE: W jaki sposób wiąże się to ze zmianami charakteru osoby, że urodził się z jedną nerką?
  ODPOWIEDŹ:
  Jeśli dana osoba ma jedną nerkę, oznacza to, że w poprzednim życiu bardzo ucierpiała jego funkcja umysłowa lub wolicjonalna. Jeśli nie ma lewej nerki, to w poprzednim życiu nastąpiła silna depresja w emocjach i myślach związanych dokładnie z cechami charakteru, które dają siłę nerkom. Na przykład depresyjna izolacja w myślach i pragnieniach, nadmierna ambicja, poczucie, że ludzie nie dają prawidłowej oceny zasług i osiągnięć. Lub na przykład depresja w myślach lub emocjach spowodowana niechęcią do współpracy.
  Tak więc, manifestując takie cechy przez całe życie
  powstaje sytuacja psychiczna, która nie daje żadnego wsparcia od subtelnego ciała umysłu do lewej nerki. Cały rozwój dziecka w łonie jest prowadzony przez subtelne ciało umysłu i robi to na swój obraz i podobieństwo. Przy wyraźnych procesach depresyjnych w wyżej wymienionych cechach charakteru umysł nie może rozwinąć tkanek nerek, ponieważ brakuje w tym siły. Czasami rozwija się nerka z niedorozwiniętą miednicą lub miednicą, ale dobra, a nerka słaba. Wszystko zależy od tego, jakie cechy charakteru miały jasną depresyjność, przeciwnie, nadmierne napięcie w wyżej wymienionych cechach charakteru prowadzi do tego, że dwie nerki pojawiają się po jednej stronie. Takie rzeczy pochodzą z nadmiernej pasji człowieka. Jeśli brakuje jednej nerki, na przykład po lewej, osoba automatycznie zaczyna wzmacniać te same cechy charakteru związane z prawą półkulą, więc prawa nerka niesie ze sobą dodatkowe obciążenie. W związku z tym, jeśli nie ma prawej nerki, to oczywiście depresyjność wyrażała się w funkcjach wolicjonalnych, które nie pozwalały umysłowi wspierać rozwoju prawej nerki.

  Psychosomatyka BUBBRY MOCZOWEJ I MOCZOWEJ

  Dzięki zdolności wybaczania, pokory i łagodności w emocjach, myślach, mowie, pragnieniach, woli i działaniach osoby, moczowody będą zdrowe.
  Zdolność wybaczania prowadzi do zwiększenia odporności moczowodów i siły do ​​walki z procesami zapalnymi.
  - Czułość powoduje obniżenie odporności i wzrost wszelkiego rodzaju stanów zapalnych w moczowodzie.
  - Złość prowadzi do procesów erozji moczowodów.
  Pokora zapewnia moczowcom stabilny ton pracy.
  - Ambitność powoduje w nich skurcze.
  - Depresja prowadzi do zmniejszenia napięcia moczowodów.
  Miękkość postaci daje osobie normalną elastyczność moczowodów.
  - Sztywność postaci powoduje spadek ich elastyczności.
  - Nadmierna miękkość powoduje nadmierną elastyczność, co prowadzi do nieprawidłowego poszerzenia moczowodu.

  według Torsunova O. G.

  Proszę, wybacz nam, ale nie radzimy poprzez komentarze na temat psychosomatów nerek lub innych problemów. Ponieważ to wszystko jest bardzo odpowiedzialne i indywidualne, niemożliwe jest udzielenie zaleceń bez wiedzy o tobie i Twojej sytuacji. Możesz jednak mówić o swojej sytuacji w komentarzach, dzielić się doświadczeniami z innymi osobami itp.

  Życzymy dobrego zdrowia psychicznego i fizycznego, niech Bóg pomoże!

  Psychosomatyki chorób nerek

  Mamy dwie nerki i jest różnica, która z nich boli. Lewica przejmuje zaostrzone emocje osoby, a prawa przyjmuje życzenia jednostki. Ten sparowany organ jest z tyłu, więc jest „chory”, kiedy zamykamy się na nasze podświadome lęki.

  Jest to logiczne, ponieważ nerki są odpowiedzialne za zapewnienie, że wszystkie odpady opuszczą ciało. Jeśli coś nie może wyjść, zaczyna się ból. Oznacza to, że jeśli niektóre emocje osiedliły się w nas i nie znalazły wyjścia, nerki reagują na to pierwsze.

  Pamiętaj: w otwartych, prostych, komunikatywnych ludziach nerki nie bolą.

  Psychosomatyka choroby nerek zaczyna się od niedoskonałości osoby, która ma coś w sobie przez długi czas i nie chce otwierać się na innych. Nerki ulegają zapaleniu, gdy z powodu naszych własnych problemów żyjemy w napięciu, ten organ z wewnętrznego ograniczenia właściciela zaczyna cierpieć i nie jest w stanie pracować w zwykłym trybie „zdrowym”.

  Kiedy zaczynasz się zbytnio martwić o coś i nie chcesz dzielić się swoimi obawami, psychosomatyka nerki, lewa lub prawa, zaczyna się załamywać.

  Choroby nerek i ich przyczyny psychologiczne

  • Odmiedniczkowe zapalenie nerek występuje, gdy osoba pracuje nad niekochaną pracą, a codzienna potrzeba udania się do miejsca pracy powoduje jedynie obrzydzenie. Z tego samego powodu miednica nerkowa może zapaść się.
  • Kamienie. Ta patologia rozwija się, gdy mężczyzna lub kobieta nie mogą zapomnieć o incydencie, który kiedyś im się przytrafił. Wydaje się, że wszystko minęło, ale doświadczenie nie pozostawia osoby, a on żyje z tym, co się kiedyś wydarzyło, nawet jeśli już zniknął bez śladu.
  • Zmniejszenie naczyń krwionośnych ciała. Psychosomatyka chorób nerek i ich układu naczyniowego może się rozpocząć ze względu na sztywność charakteru i pesymistyczne nastroje, w których pacjent przybywa przez większość swojego życia.
  • Zapalenie moczowodów. Psychosomatyka nerek wpływa bezpośrednio na stan moczowodów. Z niezdolnością do wybaczenia nerkom tak napiętym, że przenoszą stres na moczowody.

  Zabij chorobę ze wszystkich stron!

  Wszystko, co napisano powyżej, powinno Cię przekonać tylko o jednej rzeczy: że konieczne jest wpływanie na chorobę nerek, zarówno medycznie, jak i psychologicznie. Wybierając pigułki, pacjent leczy tylko objawy, pozostawiając przyczyny do życia, co z czasem zepchnie chorobę na powierzchnię. Zmiana twoich przekonań, także odzyskanie, nie zadziała. Więc wybierz kompleksowe leczenie.

  Psychosomatyki choroby nerek

  Dziś świat nadal odmładza i zwiększa częstość występowania wielu chorób nerek. Wraz z tradycyjnymi przyczynami patologii, opisanymi w podręcznikach medycznych, nie ma takich oczywistych, ale nie mniej istotnych czynników. Czy istnieje psychosomatyczna nerka i jakie cechy osobowości mogą prowadzić do problemów zdrowotnych: zrozumiemy.

  Psychosomatyka: fakty naukowe i opinia lekarzy

  Tak więc choroby psychosomatyczne nazywane są patologiami, których główną przyczyną nie są czynniki fizyczne, ale czynniki psychologiczne. Uważa się, że przedłużający się stres, depresja, uraza i smutek, które człowiek ukrywa głęboko w środku, „zatruwają” ciało i przekształcają się w całkiem prawdziwą chorobę. Innymi słowy, psychosomatyka zajmuje się badaniem negatywnych emocji, z którymi człowiek nie może sobie poradzić.

  Nerki są sparowanym organem o złożonej strukturze funkcjonalnej i dużej liczbie wykonywanych funkcji. Najmniejsza patologia w nich prowadzi do rażących naruszeń pracy całego organizmu. Jakie są psychosomatyczne przyczyny choroby nerek?

  Liz Burbo, ekspertka w dziedzinie psychologii i psychosomatyki, twierdzi, że przerwy w funkcjonowaniu narządów moczowych mogą być związane z:

  • zaburzenia emocjonalne w tle - zwiększona podatność i wrażliwość pacjenta, blokowanie gniewu, smutku, urazy i innych negatywnych emocji;
  • niezadowolenie z własnego życia - osoba nie jest zadowolona ze swojej wybranej specjalności, pracy niekochanej, małżonka;
  • nieuzasadnione nadzieje, że pacjent kładzie się na innych.

  Słynny ezoteryczny i pisarz Louise Hey kojarzy również patologię nerek z brakiem równowagi między emocjami a kontrolą. W swojej książce można znaleźć wzmiankę o następujących możliwych przyczynach chorób narządów moczowych:

  • niemożność postrzegania krytyki;
  • opóźnione frustracje;
  • znosić wstyd;
  • niechęć wobec rodziców;
  • starannie stłumiony gniew.

  Według psychologów B. Bagińskiego i Sh. Shalila, psychosomatyczne choroby nerek znajdują odzwierciedlenie w relacji pacjenta z jego partnerem. Zgodnie z tą hipotezą, problemy z układem moczowym powstają z rosnącym poczuciem głębokiego niezadowolenia z ukochaną. Na przykład kamienie nerkowe są wynikiem niewypowiedzianej agresji, a infekcja jest chęcią przeniesienia odpowiedzialności na kogoś innego.

  W pracach Olega Torsunowa prześledzono wpływ aktywności umysłowej na pracę nerek. Lekarz uważa, że ​​porażka prawej nerki może być spowodowana problemami z ludzkimi cechami wolicjonalnymi, a lewica - negatywnymi myślami i emocjami.

  Większość naukowców zgadza się w jednym: stan nerek, podobnie jak innych organów wewnętrznych, zależy od cech osobowości osoby. Cechy zwiększające ryzyko rozwoju choroby obejmują:

  1. Zdolność do komplikowania spraw. „Nie szukamy łatwych sposobów” to prawdziwe motto pacjentów z nerkami.
  2. Ograniczenie emocjonalne, zwyczaj trzymania wszystkiego dla siebie.
  3. Zamknięcie.
  4. Nieufność wobec innych, niemożność znalezienia wspólnego języka z nimi.

  Psychologiczne przyczyny wspólnej choroby nerek

  Podobnie jak oficjalna medycyna, psychosomatyka łączy każdą konkretną chorobę z konkretną przyczyną. Rozważ cechy psychologicznej patogenezy rozwoju najczęstszych patologii nerek.

  Pyelonephritis Według badań psychologicznych odmiedniczkowe zapalenie nerek rozwija się u pacjentów niezadowolonych z wykonywanej pracy. Powoduje to wiele negatywnych emocji: strach, zaprzeczenie, a nawet obrzydzenie. W przyszłości negatywne doświadczenia mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia miedniczki nerkowej. Na poziomie psychosomatycznym można to porównać do pucharu cierpliwości. Kamica moczowa Kamienie to agresja lub inne negatywne emocje, które nie zostały rozwiązane. Według innej wersji ICD wiąże się z długotrwałym stresem - sytuacją, która powoduje negatywne wrażenia pacjenta, ale wciąż doświadcza go w podświadomości, nie mając siły, by uwolnić swój umysł. Patologia naczyń nerkowych Niewystarczający dopływ krwi do narządów moczowych zwykle rozwija się na tle długotrwałej depresji. Zakażenia układu moczowego Zapalenie moczowodów, według badań przeprowadzonych przez psychologów, jest wynikiem niezdolności osoby do wybaczenia. Stare pretensje zwiększają ton tkanki nerkowej i powodują dodatkowe obciążenie moczowodów.

  Jak leczyć nerkę bez leków

  Jeśli psychosomatyka jest główną przyczyną choroby nerek, podejścia do jej leczenia będą się znacznie różnić od tradycyjnych. Ważne jest, aby zidentyfikować przyczynę patologii - negatywne emocje i doświadczenia, których dana osoba może nawet nie być w pełni świadoma. Nie każdy jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z tym zadaniem, więc na tym etapie może być potrzebna pomoc wykwalifikowanego psychologa.

  Po ustaleniu przyczyny choroby rozpoczyna się etap psychokorekcji: ważne jest, aby przejść przez wszystkie negatywne emocje, wyrzucić je i naprawdę pozwolić im odejść. Pamiętajcie, że gniew i uraza niszczą przede wszystkim ich nosiciela, a twórcy emocji są miłością życia i przebaczeniem.

  Osobiste cechy, które powinna posiadać osoba ze zdrowymi nerkami, nazywa się:

  • prostota;
  • otwartość;
  • możliwość odwołania;
  • pacyfikacja;
  • zadowolenie;
  • akceptacja;
  • zaufanie.

  Zdaniem ekspertów, im bardziej wyraźny jest proces patologiczny w nerkach, tym bardziej musi stać się osoba zdecydowana. Ważne jest, aby osiągnąć równowagę między sferą fizyczną i emocjonalną własnego życia, ponieważ główną przyczyną choroby jest brak równowagi. Z pomocą psychoterapii pacjenci osiągają harmonię i satysfakcję z życia, a następnie stabilną remisję istniejących chorób układu moczowego.

  Główną różnicą chorób psychosomatycznych jest brak odpowiedzi nawet na prawidłowo wybraną „standardową” terapię. Pacjent przyjmujący tabletki przepisane przez lekarza robi się trochę lepiej, ale nie ma potrzeby mówić o pełnym wyzdrowieniu. Dlatego, jeśli leczenie lekami przeciw chorobie nerek nie pomaga, może być konieczne skonsultowanie się z psychologiem / psychoterapeutą. Tylko poprzez zrozumienie siebie możesz pozbyć się psychosomatycznych problemów zdrowotnych.

  Nerki są organami uczenia się. Choroba jest jak wiadomość.

  Strach przed przyszłością, ich sytuacja finansowa, przygnębienie i niechęć do życia na tym świecie zawsze odbijają się w nerkach.

  Właściwe podejście do zrozumienia każdej choroby: rozważenie swojego ciała przez pryzmat relacji z ludźmi wokół ciebie, siebie, Boga. Choroba nie tylko sprawia, że ​​jesteś uczciwy wobec siebie, ale także ujawnia główne zadanie życia, od którego spełnienia się odchodzimy. Każdy objaw choroby może wiele powiedzieć.

  W tym artykule kontynuujemy cykl „Choroba jako wiadomość”.

  Nerki są organami wydalania produktów rozkładu podczas metabolizmu, a także wydalania obcych substancji. Regulują zawartość soli i wody w organizmie i zapewniają równowagę kwasowo-zasadową. Nerka jest sparowanym organem, więc należy zauważyć, że wpływ umysłu na lewą nerkę będzie zupełnie inny niż wpływ umysłu na prawą nerkę.

  Myśli i emocje wpływają na lewą nerkę, a właściwa wola i wola osoby wpływają na prawą nerkę. Oznacza to, że istnieje różnica, która z nerek boli. Ważne jest również, aby wiedzieć, że nerki znajdują się z tyłu, więc ich aktywność zależy od naszych podświadomych funkcji, od tonu naszego umysłu.

  Ton umysłu jest związany z głębokimi procesami, które zależą od wpływu planet na nie, co jest również związane z naszymi przeszłymi działaniami. Zaburzenia i choroby nerek (sparowany organ) wskazują na problemy w relacjach z partnerami, tj. w sposób i sposób komunikowania się z innymi ludźmi. Jeśli masz problemy z nerkami, być może projektujesz swoją niższość, braki lub problemy na partnera.

  Dlatego jesteś podejrzliwy, rozczarowany, zmartwiony lub krytykujesz wszystkich wokół siebie. Podobnie jak z powodu niewystarczającej zdolności twoich nerek do rozróżniania twojego ciała, zatruwasz się, projektując swoje problemy innym, zamiast świadomie je przerabiać i rozwiązywać. Zadaj sobie pytanie, jakie problemy masz z partnerem i jakie są ich własne wady.

  Szanuj bez osądzania wszystko, co znajdziesz w sobie, tylko w ten sposób możesz wyciągnąć wnioski z obecnej sytuacji. Wszystko, co spotykamy na świecie, wszystko, co powoduje naszą reakcję, wszystko to daje nam szansę dowiedzieć się czegoś o sobie i rozwijać się dzięki tej wiedzy. Tak więc całe nasze życie może być naszym partnerem. Otwórz się na nią i nie trzymaj się starych problemów. Choroba nerek - nuda; gniew na siebie, samokrytyka; brak emocji, rozczarowanie, irytacja; porażka, reaguj jak małe dziecko.

  Zapalenie nerek - osoba doświadczyła lub tłumi gniew. Przewlekłe zapalenie nerek to niewydolność nerek, której towarzyszy najpierw nadciśnienie, a następnie stały wzrost poziomu mocznika we krwi. Frustracja chorych nerek. A rozczarowanie jest wynikiem samooszukiwania się. Rozczarowanie to stres, który wpływa na nerki, ponieważ zaburzony jest metabolizm płynu i minerałów.

  Nadmierna rozpacz i frustracja razem blokują czakrę III do tego stopnia, że ​​organizm nawet nie bierze płynu żylnego. Uwielbiamy przesadzać, przedstawiać tragedię. Im bardziej oceniamy wszystko, tym więcej tragedii jest w nas, co powinno sprawić, że pot wypłynie z nas w strumieniach, aby ciało mogło zostać oczyszczone nawet z materialnej tragedii. Tak by było, ale wstydzimy się naszego potu i uczuć tragedii, a zatem tłumimy wydzielanie potu, przekazując tę ​​funkcję nerkom.

  Kiedy nerki zaczynają działać na skutek przeciążenia, zaczynamy szukać przyczyny tam, gdzie jej nie ma. Wiele osób źle się czuje, gdy używa dezodorantów. Zmywając dezodorant, czują jeszcze bardziej nieprzyjemny zapach niż naturalny zapach potu. Co to znaczy? I fakt, że ten człowiek nie jest już w stanie być nienaturalny. Tak bardzo cierpiał z powodu przepracowania, swoich i innych, że już nie chciał. Chce, żeby wszystko było naturalne. Chce wrócić na łono natury. Wstydzimy się moczu.

  Jeśli ktoś wspomina o pęcherzu, oh, jak żenujące. Niezależnie od tego, czy wstydzimy się naszego moczu, czy wstydzimy się naszego rozczarowania w życiu, rezultat jest taki sam: osoba, która się wstydzi, zostaje zredukowana w moczu. Jeśli jednocześnie wstydzimy się potu, tragedii, moczu i frustracji w życiu, choroba nerek jest dla nas. Zatłoczenie w ciele ścieków prowadzi do obrzęku. Wskazuje, że serce nie jest w stanie ustawić tak dużej ilości płynu w ruchu.

  Jeśli oprócz wszystkiego wstydzimy się kochać, niszczymy już przeciążone serce, a nasze życie jest już bezpośrednio w niebezpieczeństwie. Strach blokuje nerki, a płyn zatrzymuje się w organizmie.

  Jeśli boisz się i denerwujesz kłopotami materialnymi, nerki zachorują. Obawy przyciągają choroby. Emocja strachu. Obawy to stresy przedostające się przez nerki. Jeśli nerki są całkowicie zdrowe, wyklucza się chorobę innych narządów. Ludzkość jest więźniem strachu, aby lepiej zrozumieć rozwój stresu w chorobie, konieczne jest wyjaśnienie efektu strachu.

  Nawet w prymitywnych czasach komunalnych wiadomo było o magicznym wpływie strachu na wroga: niesamowitym okrzyku bojowym wyrąbanym i wyjętym z ramion. Negatywna energia strachu wpływa na nerki i nadnercza. W nadnerczach na poziomie fizycznym skurcz i zmniejszenie lub zakończenie uwalniania hormonów; nie wprowadzają już krwi w wymaganej ilości. Te hormony są niezbędne.

  Świadczy o tym fakt, że osoba, która jest w śmierci klinicznej, najpierw podaje hormony nadnerczy.

  Nadnercza znajdują się w tylnej części trzeciej czakry i są w ten sposób połączone: - z mocą i dominacją, - z siłą woli. Strach, zarówno dosłownie, jak iw przenośni, jest dziś właścicielem ludzkości i niszczy siłę woli. Każdy organ ma świadomość. Kiedy wola znika, ciało odmawia pracy.

  W zależności od natury strachu, wpływa na różne czakry i różne narządy. Spośród stresów najbardziej uderzającym jest strach. Strach wpływa na nerki i nadnercza, blokując ich pracę. Organ, do którego przywiązany jest strach, kurczy się w pozycji obronnej na drgawki, skurcze lub skrzywienia. Strach zawsze przenika nadnercza i nerki, powodując skurcz. Tkanka w stanie spazmatycznym nie pozwala na przejście krwi przez siebie, ciało nie otrzymuje pożywienia i nie może wykonać tej funkcji. Hormony nadnerczy są niezbędne, zatrzymanie ich produkcji prowadzi do szybkiej śmierci.

  Osoba w stanie śmierci klinicznej zawsze otrzymuje zastrzyk hormonów nadnerczowych w celu ożywienia, przywracając go do życia. Poczucie winy wyrasta z winy, a podstawowe cechy umysłu wpływające na zdrowie nerek to prostota, otwartość, uległość.

  Prostota jest rodzajem pokory. Inteligentna osoba może być także prosta. Prostota jest jedną z cech osoby świętej. Często żartujemy, że „prostota jest gorsza niż kradzież”, ale nie rozumiemy, że prosta osoba może być bardzo mądra. Osoba mądra jest zawsze prosta w komunikacji i życiu. Nie jest prosty, nie dość rozsądny, ponieważ brak prostoty oznacza egoizm. Samolubstwo jest przeciwieństwem racjonalności, ponieważ dwie główne siły, racjonalność lub egoizm, mogą wpływać na działania. Dlatego brak prostoty mówi o głupocie człowieka. Również prostoty nie należy mylić z łatwowiernością i naiwnością, te dwie cechy charakteru są również niewątpliwie oznakami głupoty. Prosta w myślach, woli, emocjach i pragnieniach, osoba jest chroniona przed procesami zapalnymi w nerkach. - Duma, ambicja prowadzi do przewlekłych procesów zapalnych w nerkach. - Nadmierna łatwowierność, naiwność powoduje ostre procesy zapalne w tkance nerkowej.

  Otwartość Ta jakość charakteru daje nerkom zdolność do pracy bez nadmiernego stresu i normalizuje ton cewek nerkowych i naczyń nerkowych. - Jeśli osoba jest zamknięta, automatycznie zostaje przeładowana aktywnością jednej z nerek. W wyniku tego przeciążenia nadnercza jest aktywowane z jednej lub drugiej strony, a to z kolei zwiększa ciśnienie. Zamknięcie w wolicjonalnych decyzjach prowadzi do prawostronnego nadciśnienia, zamknięcie myśli i ucisk w emocjach prowadzi do lewostronnego nadciśnienia - Napięcie i sztywność prowadzą do skurczów w naczyniach nerkowych i kanalikach, co ostatecznie może powodować procesy zapalne i chorobę nadciśnieniową. - Otwartość w pasji i ignorancji jest niezdolnością do koncentracji i nadmiernej emancypacji w zachowaniu. Obie te cechy charakteru prowadzą do zmniejszenia tonu nerek, aw rezultacie zaburzają regulację ciśnienia krwi w organizmie.

  Łagodność Łagodność to zdolność zaakceptowania czyjegoś woli lub punktu widzenia innej osoby, wykorzystując wiedzę o tym, jak postępować właściwie i lekceważąc egoistyczne pragnienia i zainteresowania. Takie opanowanie prowadzi do dobrej trwałej odporności na różne infekcje nerek. - Trudność, nieufność prowadzi do procesów autoimmunologicznych w tkankach nerkowych. - Zdolność do naiwności nie oparta na wiedzy prowadzi do tendencji do procesów zakaźnych w nerkach. Naczynia nerkowe otrzymują zdrowie od czułości i optymizmu osoby. Te cechy charakteru przejawiające się w funkcjach wolicjonalnych prowadzą do normalnego funkcjonowania naczyń prawej nerki. Miękkość i optymizm w emocjach i myślach przyczyniają się do normalnego funkcjonowania lewej nerki.

  Miękkość charakteru Ta cecha charakteru powoduje normalną elastyczność naczyń krwionośnych. - Sztywność charakteru powoduje wzrost gęstości i kruchości naczyń krwionośnych nerek. - Spinelessness prowadzi do nadmiernej elastyczności naczyń krwionośnych, co przyczynia się do występowania żylaków naczyń nerkowych. Optymizm daje dobre napięcie naczyniowe - pesymizm zmniejsza napięcie naczyniowe nerek. - Optymizm w pasji lub nadmierne pobudzenie powoduje hipertoniczność naczyń krwionośnych.

  Zapalenie miednicy nerkowej. Podobnie jak w przypadku wszystkich procesów zapalnych, mówimy tutaj o rzeczywistym problemie, istniejącym konflikcie - w tym przypadku w obszarze naszych relacji z partnerem - którego nie można świadomie rozwiązać. Dlatego konflikt przeniósł się do twoich nerek i prosi cię, abyś zwrócił na to uwagę w ten sposób. Zastanów się nad istniejącym konfliktem i wszystkim, co się z nim wiąże, świadomie go potraktuj i wypracuj.

  Nerki miednicy odbierają swoje zdrowie takim cechom charakteru jak życzliwość, opanowanie, cierpliwość w działaniu, pragnienia, myśli i emocje osoby.

  1. Przyjazne nastawienie do wszystkich daje miedniczce nerkowej dobrą odporność na wszelkie infekcje nerek. - Wściekły stosunek do ludzi powoduje tendencję do przewlekłych procesów zakaźnych w miedniczce nerkowej. - Strach przed ludźmi prowadzi do ostrych procesów.

  2. Kolekcja daje normalny ton w pracy miedniczki nerkowej. - Szczelność prowadzi do nadciśnienia miednicy - Senność powoduje zmniejszenie napięcia

  3. Tolerancja i wytrzymałość prowadzą do dobrej wydajności miedniczki nerkowej. - Cierpliwość w namiętności lub bezstresowym stresie psychicznym lub fizycznym prowadzi do przeciążenia i szybkiego spadku funkcji - Niecierpliwość powoduje zaburzenia czynności miednicy nerkowej. DZIECI symbolizują zdolność pozbycia się tego, co może „zatruć” nasze życie.

  Nerki oczyszczają krew z toksyn. Połączenie emocji, takich jak krytyka i potępienie, gniew i gniew, uraza i nienawiść z silnym rozczarowaniem i poczuciem porażki prowadzą do choroby nerek. Wydaje się takim ludziom, że są wiecznymi przegranymi i robią wszystko źle. Często czują wstyd.

  Aby nerki zawsze były zdrowe, konieczne jest monitorowanie czystości ich myśli. Wyeliminuj „gniew ze swojego życia. Przestań czuć się ofiarą.

  Nerki są organami uczenia się.

  Człowiek uczy się na przeszkodach, którymi jest strach. Im silniejszy strach, tym silniejsza przeszkoda. Rozwój jest procesem wyzwolenia ze strachu. Organy prawej strony symbolizują podobieństwo biznesowe, lewe - duchowość. - nie stłumiaj swoich emocji, nie zmuszaj się, wymuszaj powściągliwość z pragnienia bycia inteligentnym. Masz zdolność myślenia, dzięki której możesz uwolnić się od stresów i zyskać godność. - problemy - krytyka, rozczarowanie, irytacja, porażka, porażka, brak czegoś, błąd, niepowodzenie, niezdolność. Reaguj jak małe dziecko. - zapalenie - przewlekłe zapalenie nerek, pomarszczone nerki - czujesz się jak dziecko, które „nie może tego zrobić dobrze” i które „nie jest wystarczająco dobre”. Przegrany, strata, strata.

  Jeśli interesuje Cię temat komunikowania chorób ciała ze stanem Twojej świadomości, zapoznaj się z materiałami na stronie internetowej w sekcji „Psychosomatyka”,

  W kolejnych uwagach będę nadal udostępniać materiały, które pomogą ci spojrzeć na twoje problemy zdrowotne w zakresie obserwacji psychologicznych, a tym samym pomogą ci w utrzymaniu i poprawie zdrowia twojego i twojej rodziny.

  Z poważaniem, psycholog TANAYLOVA VICTORIA VYACHESLAVOVNA

  Chcesz pracować z psychologiem dla dobra swojego zdrowia?

  Psychosomatyka nerek

  Nie zawsze przyczyną chorób jest fizjologia. Czasami etiologia choroby wynika z przyczyn psychologicznych.

  Psychosomatyka wyjaśnia również ból lewej lub prawej nerki z problemami emocjonalnymi, podczas gdy choroby te mogą być dość poważne, nawet jeśli doświadczenia lub stresy, które wywołały rozwój dolegliwości, nie były bardzo znaczące.

  Psychologiczne przyczyny choroby nerek u dorosłych i dzieci

  Psychosomatics to odrębny obszar medycyny, który bada wpływ zewnętrznych i wewnętrznych czynników psychologicznych na organizm człowieka z punktu widzenia pojawienia się różnych chorób na podstawie psycho-emocjonalnej.

  Zgodnie z jednym z głównych przepisów psychosomatycznych następujące stresujące sytuacje mogą wywołać rozwój takich chorób:

  • kłopoty w pracy;
  • niekorzystne środowisko domowe;
  • konflikty dzieci i rodziców;
  • stała presja psychiczna ze strony jednego z małżonków w rodzinie;
  • kompleksy, z których osoba nie jest w stanie się pozbyć;
  • W niektórych przypadkach choroby mogą wystąpić nie z powodu pewnych problemów psychologicznych, ale na tle niestabilnego środowiska emocjonalnego.

  W tym przypadku psychosomatyka wyjaśnia różnice między patologiami lewej i prawej nerki.

  Z punktu widzenia anatomii prawa nerka utrzymuje ciśnienie wewnętrzne w tych narządach i jest bardziej zaangażowana w procesy oczyszczania krwi. Pod tym względem naruszenia planu emocjonalnego, wpływające na wolę i pragnienia osoby, negatywnie wpływają na równowagę energetyczną, co prowadzi do pogorszenia prawej nerki.

  Z kolei lewa nerka ma skłonność do wadliwego działania z problemami w zakresie uczuć i uczuć wewnętrznych.

  Psychologiczne pochodzenie różnych patologii

  Istnieją różne patologie nerek, które rozwijają się na tle pewnych stanów i zaburzeń emocjonalnych:

  1. Przyczyny kamicy moczowej i kolki nerkowej z punktu widzenia psychosomatów są wynikiem negatywnych doświadczeń w przeszłości, ale takie doświadczenia były wystarczająco silne, aby nie tylko zachować pamięć o sobie w teraźniejszości, ale także zakłócić funkcjonowanie narządów wewnętrznych.

  Szczególnie podatne na takie choroby są nie tylko osoby, które doświadczyły poważnych problemów psycho-emocjonalnych, ale także osoby, które nie mogą pogodzić się z konsekwencjami wynikającymi z tego.

  Jak rozpoznać objawy kamicy moczowej w naszym artykule.

  Zapalenie nerek często występuje u osób zaangażowanych w niekochany biznes, niezależnie od tego, czy dana osoba jest świadoma tego problemu, czy nie.

  „Afera niekochana” w tym przypadku może być zarówno aktywnością zawodową, jak i wypoczynkiem, która jest regularnie nakładana na osobę (typowym przykładem jest potrzeba, aby jej mąż uczestniczył w wydarzeniach w wolnym czasie, które jego żona lubi, ale powoduje w sobie negatywne emocje).

 • Zapalenie nerek jest charakterystyczną patologią dla ludzi, którzy nie wiedzą, jak przebaczyć innym za ich działania, a jeśli takie przebaczenie się wydarzy, nadal pozostaje negatywnym śladem w pamięci pacjenta.
 • Pojawienie się patologii układu naczyniowego nerek jest bezpośrednio związane z emocjonalnym składnikiem charakteru osoby.

  Jeśli ma łagodny charakter i jest z natury optymistą - naczynia będą w dobrej kondycji, a życzliwość i optymizm spłyną na miękkość i brak woli - wtedy naczynia takiej osoby będą elastyczne.

  Ale jest to lepsze niż bycie właścicielem twardego i ciężkiego temperamentu: w tym przypadku naczynia włosowate i naczynia krwionośne również stają się sztywne, aw anatomii, im twardsza jest tkanka, tym są bardziej kruche, aw odniesieniu do naczyń krwionośnych, oznacza to ryzyko uszkodzenia ścian naczyniowych za pomocą spadków ciśnienia.

  Rak nerek, a także innych narządów, jest konsekwencją występowania trudnych sytuacji życiowych, które nie dają osobie spokoju i ingerują w życie tak bardzo, że dalsze istnienie z takimi problemami wydaje się niemożliwe.

  Ponadto rak nerki jest bardziej podatny na pesymistyczne natury, które nie widzą i nie próbują patrzeć w świat zewnętrzny i same w sobie na dobre.

 • Twory torbielowe w nerkach są bezpośrednim przejawem wewnętrznych doświadczeń, których dana osoba z jakiegoś powodu nie może dzielić się z innymi, ale nie jest też w stanie pozbyć się takich emocji. Również pojawienie się torbieli w nerkach może być wynikiem tajnych wykroczeń, które powinny zostać wybaczone przez długi czas.
 • Nie można jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie choroby nerek pochodzą z negatywnych emocji, ale wiedząc, z czym wiąże się pewna patologia, można zmienić swoje spojrzenie na życie, wywołując w ten sposób wewnętrzne mechanizmy regeneracji, a czasami działa to nawet lepiej niż tradycyjna terapia lekowa.

  Dlaczego nerki bolą?

  Pomimo faktu, że wpływ stanu psycho-emocjonalnego na zdrowie jest znany od czasów starożytnej Grecji, pojawił się jako odrębny kierunek medyczny mniej więcej na początku XIX wieku i jest uważany za stosunkowo „młody” kierunek.

  W rezultacie niemożliwe jest jednoznaczne zinterpretowanie niektórych przepisów i zasad psychosomatycznych, w których istnieje również wiele organów, których opinie i poglądy na temat stanu rzeczy mogą się różnić.

  Opinia dr Sinelnikova

  Dr V.V. Sinelnikov, który pracuje w tym kierunku od wielu lat, mówi: choroby nerek (zwłaszcza kamienie i piasek) są wynikiem gromadzenia negatywnych emocji (zranienia, gniewu, strachu, rozczarowania, zazdrości).

  Im więcej osób przekonuje się o prawidłowym zachowaniu podyktowanym takimi emocjami - tym bardziej postępuje choroba.

  Biorąc pod uwagę, że takie emocje są częścią programu samozniszczenia osoby i organizmu, nie jest zaskakujące, że na ich tle rozwijają się bolesne procesy (patrz tabela poniżej), przyspieszając ten ludzki cel (choć nieświadomie).

  Co ciekawe, według Sinelnikova nie tylko emocje samego człowieka, ale także innych ludzi, którzy czują zazdrość lub nienawiść do tej osoby, mogą negatywnie wpłynąć.

  Co mówi Louise Hay?

  Innym przedstawicielem kierunku psychosomatycznego jest amerykański psycholog Louise Hay. Jej zdaniem choroby zawsze wynikają przede wszystkim z czynników fizjologicznych, ale zaburzenia psychiczne i emocjonalne mogą przyspieszyć takie destrukcyjne procesy.

  Jeśli chodzi o nerki, według psychologa te zaburzenia psychiczne wywierają niszczący wpływ na te narządy:

  • częste popadanie w stan gniewu;
  • odrzucenie krytyki z boku (nawet jeśli jest obiektywne) i gniew, który pojawia się na tej podstawie;
  • słabe relacje z bliskimi powodującymi próchnicę;
  • silne rozczarowania;
  • poczucie wstydu i świadomość pewnych niepowodzeń (ludzie czasami noszą ze sobą takie emocje przez całe życie).

  Zgodnie z teorią Hej, pozbycie się patologii w takich przypadkach nie jest takie trudne: wystarczy rozpoznać istnienie problemu i go wyeliminować. To rozpoznanie jest konieczne, a nie definicja, ponieważ w większości przypadków osoba sama widzi problem, ale często można go rozwiązać tylko z pomocą psychologów.

  Jak uniknąć problemów?

  Zgodnie z zasadami psychosomatycznymi leczenie farmakologiczne nie jest obowiązkowe, aby wyeliminować problem z nerkami. Po pierwsze, osoba musi zidentyfikować swoje problemy psychiczne i jednocześnie spróbować pozbyć się negatywnych emocji.

  Często wymaga to ponownej oceny ich priorytetów życiowych, a czasem całkowitej reorganizacji ich pomysłów na życie. Można to osiągnąć albo poprzez pracę z psychologami, albo w procesie praktykowania medytacji, arteterapii lub po prostu ulubionym hobby.

  Pomimo tego, że takie podejście czasami działa, nie powinniśmy zapominać, że problemy z nerkami to przede wszystkim patologie fizjologiczne, które wymagają leczenia lub operacji.

  Podział priorytetów wyłącznie na rzecz praktyk psychosomatycznych, pomijając metody tradycyjnej medycyny, może prowadzić do negatywnych komplikacji, aw najgorszym przypadku do śmierci.

  Jak wyleczyć się z chorób psychosomatycznych powie Louise Hey w teledysku:

  Dziś świat nadal odmładza i zwiększa częstość występowania wielu chorób nerek. Wraz z tradycyjnymi przyczynami patologii, opisanymi w podręcznikach medycznych, nie ma takich oczywistych, ale nie mniej istotnych czynników. Czy istnieje psychosomatyczna nerka i jakie cechy osobowości mogą prowadzić do problemów zdrowotnych: zrozumiemy.

  Psychosomatyka: fakty naukowe i opinia lekarzy

  Tak więc choroby psychosomatyczne nazywane są patologiami, których główną przyczyną nie są czynniki fizyczne, ale czynniki psychologiczne. Uważa się, że przedłużający się stres, depresja, uraza i smutek, które człowiek ukrywa głęboko w środku, „zatruwają” ciało i przekształcają się w całkiem prawdziwą chorobę. Innymi słowy, psychosomatyka zajmuje się badaniem negatywnych emocji, z którymi człowiek nie może sobie poradzić.

  Nerki są sparowanym organem o złożonej strukturze funkcjonalnej i dużej liczbie wykonywanych funkcji. Najmniejsza patologia w nich prowadzi do rażących naruszeń pracy całego organizmu. Jakie są psychosomatyczne przyczyny choroby nerek?

  Liz Burbo, ekspertka w dziedzinie psychologii i psychosomatyki, twierdzi, że przerwy w funkcjonowaniu narządów moczowych mogą być związane z:

  • zaburzenia emocjonalne w tle - zwiększona podatność i wrażliwość pacjenta, blokowanie gniewu, smutku, urazy i innych negatywnych emocji;
  • niezadowolenie z własnego życia - osoba nie jest zadowolona ze swojej wybranej specjalności, pracy niekochanej, małżonka;
  • nieuzasadnione nadzieje, że pacjent kładzie się na innych.

  Słynny ezoteryczny i pisarz Louise Hey kojarzy również patologię nerek z brakiem równowagi między emocjami a kontrolą. W swojej książce można znaleźć wzmiankę o następujących możliwych przyczynach chorób narządów moczowych:

  • niemożność postrzegania krytyki;
  • opóźnione frustracje;
  • znosić wstyd;
  • niechęć wobec rodziców;
  • starannie stłumiony gniew.

  Według psychologów B. Bagińskiego i Sh. Shalila, psychosomatyczne choroby nerek znajdują odzwierciedlenie w relacji pacjenta z jego partnerem. Zgodnie z tą hipotezą, problemy z układem moczowym powstają z rosnącym poczuciem głębokiego niezadowolenia z ukochaną. Na przykład kamienie nerkowe są wynikiem niewypowiedzianej agresji, a infekcja jest chęcią przeniesienia odpowiedzialności na kogoś innego.

  W pracach Olega Torsunowa prześledzono wpływ aktywności umysłowej na pracę nerek. Lekarz uważa, że ​​porażka prawej nerki może być spowodowana problemami z ludzkimi cechami wolicjonalnymi, a lewica - negatywnymi myślami i emocjami.

  Większość naukowców zgadza się w jednym: stan nerek, podobnie jak innych organów wewnętrznych, zależy od cech osobowości osoby. Cechy zwiększające ryzyko rozwoju choroby obejmują:

  1. Zdolność do komplikowania spraw. „Nie szukamy łatwych sposobów” to prawdziwe motto pacjentów z nerkami.
  2. Ograniczenie emocjonalne, zwyczaj trzymania wszystkiego dla siebie.
  3. Zamknięcie.
  4. Nieufność wobec innych, niemożność znalezienia wspólnego języka z nimi.

  Psychologiczne przyczyny wspólnej choroby nerek

  Podobnie jak oficjalna medycyna, psychosomatyka łączy każdą konkretną chorobę z konkretną przyczyną. Rozważ cechy psychologicznej patogenezy rozwoju najczęstszych patologii nerek.

  Pyelonephritis Według badań psychologicznych odmiedniczkowe zapalenie nerek rozwija się u pacjentów niezadowolonych z wykonywanej pracy. Powoduje to wiele negatywnych emocji: strach, zaprzeczenie, a nawet obrzydzenie. W przyszłości negatywne doświadczenia mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia miedniczki nerkowej. Na poziomie psychosomatycznym można to porównać do pucharu cierpliwości. Kamica moczowa Kamienie to agresja lub inne negatywne emocje, które nie zostały rozwiązane. Według innej wersji ICD wiąże się z długotrwałym stresem - sytuacją, która powoduje negatywne wrażenia pacjenta, ale wciąż doświadcza go w podświadomości, nie mając siły, by uwolnić swój umysł. Patologia naczyń nerkowych Niewystarczający dopływ krwi do narządów moczowych zwykle rozwija się na tle długotrwałej depresji. Zakażenia układu moczowego Zapalenie moczowodów, według badań przeprowadzonych przez psychologów, jest wynikiem niezdolności osoby do wybaczenia. Stare pretensje zwiększają ton tkanki nerkowej i powodują dodatkowe obciążenie moczowodów.

  Jak leczyć nerkę bez leków

  Jeśli psychosomatyka jest główną przyczyną choroby nerek, podejścia do jej leczenia będą się znacznie różnić od tradycyjnych. Ważne jest, aby zidentyfikować przyczynę patologii - negatywne emocje i doświadczenia, których dana osoba może nawet nie być w pełni świadoma. Nie każdy jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z tym zadaniem, więc na tym etapie może być potrzebna pomoc wykwalifikowanego psychologa.

  Po ustaleniu przyczyny choroby rozpoczyna się etap psychokorekcji: ważne jest, aby przejść przez wszystkie negatywne emocje, wyrzucić je i naprawdę pozwolić im odejść. Pamiętajcie, że gniew i uraza niszczą przede wszystkim ich nosiciela, a twórcy emocji są miłością życia i przebaczeniem.

  Osobiste cechy, które powinna posiadać osoba ze zdrowymi nerkami, nazywa się:

  • prostota;
  • otwartość;
  • możliwość odwołania;
  • pacyfikacja;
  • zadowolenie;
  • akceptacja;
  • zaufanie.

  Zdaniem ekspertów, im bardziej wyraźny jest proces patologiczny w nerkach, tym bardziej musi stać się osoba zdecydowana. Ważne jest, aby osiągnąć równowagę między sferą fizyczną i emocjonalną własnego życia, ponieważ główną przyczyną choroby jest brak równowagi. Z pomocą psychoterapii pacjenci osiągają harmonię i satysfakcję z życia, a następnie stabilną remisję istniejących chorób układu moczowego.

  Główną różnicą chorób psychosomatycznych jest brak odpowiedzi nawet na prawidłowo wybraną „standardową” terapię. Pacjent przyjmujący tabletki przepisane przez lekarza robi się trochę lepiej, ale nie ma potrzeby mówić o pełnym wyzdrowieniu. Dlatego, jeśli leczenie lekami przeciw chorobie nerek nie pomaga, może być konieczne skonsultowanie się z psychologiem / psychoterapeutą. Tylko poprzez zrozumienie siebie możesz pozbyć się psychosomatycznych problemów zdrowotnych.

  Zostaw komentarz 10 663

  Do tej pory częstość występowania chorób nerek znacznie wzrosła. Lekarze w większości zwracają uwagę na psychosomatyczne przyczyny takich statystyk. Medycyna psychosomatyczna (psychosomatyczna) ma na celu badanie rozwoju chorób pod wpływem okoliczności psychologicznych, ale ich uwaga skupiona jest na ciele (soma). To jest, gdy narządy są obolałe z powodu negatywnej energii w ciele. Identyfikując przyczyny o charakterze psychosomatycznym, terapia lekowa nie pomoże. Poprawi to tylko na pewien okres, ale nie złagodzi choroby. W takich przypadkach leczenie powinno być skierowane nie na poziomie fizycznym, ale na podświadomość. To pomaga psychologii. Lekarstwo na chorobę pojawia się podczas rozwiązywania problemów psychologicznych danej osoby.

  Psychosomatyki chorób nerek

  Ciało ma dwa narządy nerkowe. Są zlokalizowane po prawej i lewej stronie ludzkiego kręgosłupa. Należy zwrócić uwagę na to, która konkretna nerka powoduje ból. Dyskomfort lewego narządu zależy od emocjonalnego składnika osoby i natury jego myśli, a poczucie dyskomfortu właściwego organu jest sprowokowane przez pragnienie i wolicjonalną sferę. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę tylne umiejscowienie nerek - wskazuje to na tendencję do chorób ciała podczas zapętlania lęków przed podświadomością. Choroby psychosomatyczne narządów nerkowych zaczynają się od kompleksów i bliskości u ludzi. Specjaliści medycyny psychosomatycznej twierdzą, że najmniejsze zmiany sensoryczne w nerkach wskazują na niestabilną równowagę emocjonalną, emocjonalną blokadę osoby. Wskazuje to również na zły kierunek ścieżki życia pacjenta. Ludzie otwarci, towarzyscy i prości nie znają problemów z nerkami psychosomatycznymi. Rozważmy bardziej szczegółowo przyczyny niektórych chorób nerek:

  • Odmiedniczkowe zapalenie nerek. Przeważnie ludzie, którzy angażują się w niekochany romans i idą do pracy z odwróconym uczuciem, cierpią. Na te czynniki może również wpływać choroba wraz ze zniszczeniem miedniczki nerkowej.
  • Choroba z tworzeniem kamieni. Choroba rozwija się na podstawie negatywnych emocji w przeszłości, które pozostawiły znaczący ślad na podświadomości. Często ludzie nie zapominają o przeszłych wydarzeniach, co jest czynnikiem tworzącym kamień.
  • Zubożenie narządów nerkowych. Choroba charakteryzuje się przedłużonym stanem depresyjnym u ludzi.
  • Choroby związane z zapaleniem moczowodów. Z zastrzeżeniem tych, którzy nie mogą wybaczyć. Stały stres w nerkach jest przenoszony na moczowody.

  Powrót do spisu treści

  Główne cechy charakteru, które wpływają na narządy nerek

  Psychosomatyka chorób nerek

  Cechy charakteru wpływające na choroby tkanek nerek:

  • Pokłon (prostota) jest rodzajem pokory. Jeśli osoba jest zdominowana przez prostą komunikację, prostotę myślenia, pragnienia i wolicjonalną sferę, oznacza to, że zapewniona jest mu ochrona przed naruszeniami w nerkach.
  • Nadmierna duma z arogancją prowadzi do trwałych dolegliwości narządów nerkowych.
  • W łatwowiernych i naiwnych ludziach w tkankach nerek często występują stany zapalne o ostrym charakterze.
  • Wskaźnik szczerości w ludzkiej naturze jest zaangażowany w funkcjonowanie bez niepotrzebnego stresu i normalizacji tonu kanałów i naczyń nerkowych. Po zamknięciu zatory pojawiają się w funkcjach nerek. W rezultacie zaczyna się działanie nadnerczy, co powoduje wzrost ciśnienia.
  • Bliskość aspektu wolicjonalnego jest przyczyną nadciśnienia prawostronnego, aw bliskości procesów myślowych i blokowania tła emocjonalnego leży lewostronne nadciśnienie.
  • Zbyt wyzwolone zachowanie powoduje zmniejszenie napięcia nerek, co powoduje niepowodzenie w regulacji ciśnienia krwi w organizmie.
  • Zdolność do akceptowania aspektów wolicjonalnych innych osób lub poglądów innych ludzi nazywana jest podatnością na odwołanie. Ta jakość jest przyczyną dobrej odporności na różne choroby zakaźne nerek.
  • Nieufność powoduje proces autodestrukcji tkanki nerkowej.

  Powrót do spisu treści

  Psychosomatyka układu naczyniowego nerek

  Układ naczyń w nerkach jest zdrowy z delikatnymi i optymistycznymi cechami jednostki. Te charakterystyczne cechy manifestacji w sferze wolicjonalnej wpływają na zdrową funkcję naczyń prawego narządu. Na manifestację łagodnego i optymistycznego spojrzenia na życie ogólnie w procesach emocjonalnych i myślowych wpływa efektywna funkcjonalność lewego narządu. Twarde cechy charakteru zwiększają gęstość i kruchość naczyń nerkowych, a zbyt miękki charakter powoduje zbyt elastyczne naczynia, stymuluje chorobę nerek, powodując żylaki. Stały mrok jest aktywatorem obniżającym napięcie w naczyniach nerkowych, a nadmierny optymizm aktywuje hipertoniczność naczyń.

  Psychosomatyka miednicy nerkowej

  Miednica nerkowa jest zdrowa z cechami życzliwości, organizacji i cierpliwości. Złość na środowisko stymuluje rozwój przewlekłych procesów zakaźnych w miedniczce nerkowej. Strach przed ludźmi wywołuje ostre procesy. Ze względu na sztywność, nadciśnienie rozwija się w miednicy, a z letargiem ton zmniejsza się. Nadmierna cierpliwość powoduje nadmierne przeciążenie iz niecierpliwością pojawia się zaburzenie funkcji miedniczki nerkowej.

  Psychosomatyki moczowodów i pęcherza moczowego

  Zdrowie moczowodów i pęcherza zależy od przebaczenia, łagodności i łagodności emocji, myśli, rozmowy i pragnień. Skargi są przyczyną obniżenia odporności i na tym tle rozwijają się różne choroby zapalne moczowodów. Gniew prowokuje erozyjne procesy moczowodów. Skurcze są aktem arogancji, podczas gdy zmniejszenie tonu leży w przygnębieniu. Okrucieństwo powoduje zmniejszenie elastyczności moczowodów i pęcherza moczowego. Choroby z patologicznymi rozszerzeniami moczowodów są wynikiem łagodnej natury.

  Psychosomatyczne przypadki pojedynczej nerki

  Zdarzają się przypadki, gdy dana osoba nie ma jednej nerki, a odpowiedź na to pytanie w psychosomatyce należy do poprzednich żyć. Pod nieobecność lewego organu mówi się o ciężkich depresjach w procesach emocjonalnych lub umysłowych związanych z cechami charakteru, które nadają siłę narządom nerkowym. Podczas rozwoju embrionalnego struktura nerki nie występuje ze względu na pamięć cienkiego ciała. Ale nadmierny stres prowadzi do pojawienia się dwóch nerek.

  Jak pozbyć się patologii nerek za pomocą psychosomatów?

  Leczenie psychosomatyczne narządów nerkowych rozpoczyna się od szczegółowej analizy. Głównym leczeniem jest neutralizacja przyczyn źródłowych. Psychologowie uważają, że kamienie są wynikiem nadmiernej manifestacji złych, złych i nienawistnych emocji. Innym powodem powstawania kamieni w nerkach jest silny lęk przed przyszłością.

  Sposobem na wyleczenie psychosomatyki jest ponowna ocena poglądów na temat sytuacji i życia w ogóle, normalizacja relacji ze środowiskiem i środowiskiem oraz utrzymanie zdrowego stylu życia, nie tylko wprowadzanie zmian fizycznych, ale także psychologicznych. Eksperci doradzają zastosowanie metod głębokiej medytacji, a także poprawę poprzez czytanie książek i samokształcenie. Spędź dużo czasu w naturze.

  Zawsze musimy pamiętać, że powstawanie kamieni jest konsekwencją negatywnych emocji, podczas gdy trzymanie ich wewnątrz, zakrzepy energetyczne tworzą kamienie. Z tego powodu w psychosomatyce jednym z ważnych aspektów terapii w leczeniu powstawania kamieni jest otwarta rozmowa z ukochaną osobą lub terapia z pomocą psychologa. Główną zasadą jest otwartość i wyzwolenie z negatywnych cech w twoim życiu. Kiedy pozbędziesz się negatywnej wiązki energii, praca na oczyszczenie nerek i przywrócenie pożądanego zdrowia rozpocznie się automatycznie.