Leki przeciwbakteryjne do lokalnej terapii ran o różnej etiologii

Infekcje

Opublikowano w czasopiśmie:
„Rak piersi. Przegląd medyczny »2018 №3 (I)

Profesor I.P. Lewczuk, profesor MV Kostyuchenko
FGBOU V RNIMU im. N.I. Pirogov, Ministerstwo Zdrowia Rosji, Moskwa

Podsumowanie

W artykule omówiono aktualne problemy terapii antybiotykowej w przypadku urazów o różnej etiologii, możliwości i ograniczenia stosowania lokalnych leków przeciwbakteryjnych. Wiodącym ograniczeniem w wyborze leków przeciwbakteryjnych jest obecnie szeroka dystrybucja mikroorganizmów opornych. To znacznie zawęża wybór zarówno ogólnoustrojowych, jak i lokalnych preparatów do empirycznej terapii przeciwbakteryjnej ran. Obecnie, w celu zapobiegania postępowi zakażeń ran, powszechnie stosuje się lokalne leki przeciwbakteryjne, aby uniknąć ogólnoustrojowych skutków ubocznych.
Sulfonamid (Ranavexim), sulfatydyna srebra, neomycyna z bacytracyną mogą być sklasyfikowane jako lokalne leki przeciwbakteryjne najaktywniej stosowane do ambulatoryjnego leczenia ran. Terapia miejscowa zakażonych ran powinna opierać się na etiologicznych i anamnestycznych charakterystykach rany, fazie procesu rany i rozległości zmiany. Miejscowe stosowanie leków przeciwbakteryjnych (na przykład sulfanilamidu) jest możliwe przy niewielkich zmianach chorobowych bez aktywnego procesu infekcji rany (otarcia, zadrapania, płytkie skaleczenia i oparzenia).

Słowa kluczowe: rany, terapia antybakteryjna, wielolekowość, miejscowe antybiotyki, sulfanilamid.
Cytat: Levchuk I.P., Kostyuchenko M.V. Leki przeciwbakteryjne do lokalnej terapii ran o różnej etiologii // BC. Przegląd medyczny. 2018. Nr 00. P. 1-6.

Leki antybiotykowe dla różnych etiologii

Lewczuk I.P., Kostyuchenko M.V.
Pirogov Russian National Research Medical University, Moskwa

Streszczenie
Jest to przykład tego, w jaki sposób jest stosowany do miejscowych antybiotyków. Obecnie głównym ograniczeniem stosowania mikroorganizmów wieloorganicznych jest wybór leków przeciwbakteryjnych. Fakt ten znacznie zmniejsza wybór leków ogólnoustrojowych i miejscowych do empirycznej terapii antybiotykowej ran. Obecnie antybiotyki do stosowania miejscowego są często stosowane w celu zapobiegania postępowi infekcji rany, co często pozwala uniknąć ogólnoustrojowych skutków ubocznych. Miejscowe preparaty przeciwbakteryjne, najaktywniej stosowane do leczenia ran, można przypisać sulfanilamidowi (Ranavexim), sulfatydom srebra, neomycynie z bacytracyną. Zauważono, że leczenie ran powinno być przeprowadzane. Miejscowe stosowanie leków przeciwbakteryjnych (np. G. Sulfanilamid) jest procesem infekcji (takim jak otarcia, zadrapania, drobne skaleczenia i oparzenia).
Słowa kluczowe: rany, terapia antybakteryjna, oporność wielolekowa, miejscowe stosowanie antybiotyków, sulfonamid.
Cytat: Levchuk I.P., Kostyuchenko M.V. Leki antybiotykowe dla różnych etiologii // RMJ. Przegląd medyczny. 2018. Nr 00. P. 1-6.

Wszystkie rany otrzymane w warunkach niesterylnych są zakażone, wzrost flory bakteryjnej w ranie wywołuje rozwój procesu zapalnego, któremu towarzyszy podwyższona temperatura lokalna, przekrwienie, ból i dysfunkcja części ciała, na której znajduje się rana. Częstość występowania powikłań zakaźnych pozostaje bardzo znacząca i sięga łącznie 45%. Najbardziej podatne na rozwój powikłań zakaźnych są rany zanieczyszczone przez ziemię, z naruszeniem dopływu krwi w obszarze samego urazu lub całej części ciała, postrzałem i ranami wybuchającymi minami, ukąszeniami zwierząt i ludzi. W zależności od rodzaju uszkodzenia i warunków środowiskowych różne mikroorganizmy mogą przedostać się do ran: rezydentne - trwale żyjące i rozmnażające się na skórze (głównie koagulazo-ujemne ziarniaki, na przykład Staphylococcus epidermidis, S. aureus i błonicy, na przykład Corinebacterium spp., Rzadziej - bakterie Gram-ujemne) i przejściowy - zwykle nieobecny i padający na skórę po kontakcie z zanieczyszczonymi obiektami środowiskowymi i chorymi ludźmi. W zależności od obszaru ciała (głowy, kończyn, okolicy odbytu itp.) Spektrum rezydującej mikroflory może być różne. Przejściowa flora jest również nierówna pod względem składu, która zależy od natury rany, etiologii, środowiska i może być reprezentowana przez różne zakaźne i niebezpieczne mikroorganizmy (Escherichia coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Salmonella spp. I inne bakterie Gram-ujemne, S. aureus, wirusy i grzyby, Candida albicans, rotawirusy itp.). Gdy skóra jest uszkodzona, przemijające mikroorganizmy są w stanie kolonizować i zakażać skórę przez długi czas, tworząc nową, znacznie bardziej niebezpieczną roślinę (ale nie normalną). W większości przypadków infekcja jest spowodowana przez związki drobnoustrojów. Tak więc ukąszeniom psów towarzyszy powikłanie zakaźne u około 20% przypadków, u kotów do 30-50%, u ludzi 70-80% [1-3].

Ze względu na zmiany parametrów histochemicznych tkanek w wyniku uszkodzenia i zniszczenia funkcji bariery ochronnej skóry, nawet niepatogenne mikroorganizmy mogą powodować wyraźne procesy zapalne, ropne. Aby wybrać optymalną terapię przeciwbakteryjną, należy wziąć pod uwagę możliwe spektrum mikrobiologiczne rany (Tabela 1).

Tabela 1. Etiologia i spektrum drobnoustrojów ran

Terapia antybakteryjna

Obecnie szczepy nabyte przez społeczność pozostają wrażliwe na dużą liczbę antybiotyków, w tym ß-laktamów. Aż do późnych lat 90. mikroorganizmy oporne na metycylinę (MRSA) stanowiły wyłącznie szpitalny problem z przewagą w Europie. Jednak obecnie istnieją informacje na temat zbiorników nabytych przez gronkowce wielonaczyniowe pochodzenia zoonotycznego, które łącznie stanowią do 50% lub więcej w Europie Południowej i 10-25% w Europie Środkowej i Wielkiej Brytanii [14]. W Rosji, w warunkach ambulatoryjnych, częstość występowania MRSA nie przekracza 3,8%, jednak w warunkach szpitala, częstość występowania tych mikroorganizmów, jak również opornych na cefalosporyny Gram-ujemnych E. coli i Klebsiella spp. osiąga 60,4-84,9%. W identyfikacji wysokiego ryzyka zakażenia szczepami MRSA konieczne jest włączenie leku anty-MRSA do schematu leczenia [6-7].

Aby zapobiec postępowi infekcji rany, powszechnie stosuje się miejscowe leki przeciwbakteryjne, aby uniknąć ogólnoustrojowych skutków ubocznych. Antybiotykoterapia ogólnoustrojowa nie jest wymagana dla ognisk mniejszych niż 5 cm po odpowiednim leczeniu chirurgicznym [6].

Tabela 2. Charakterystyka leków przeciwbakteryjnych do stosowania zewnętrznego

Uwaga: PABK - kwas paraaminobenzoesowy

W przypadku rozległych wad rany kliniczne objawy zakażenia, w tym ogólnoustrojowe objawy zapalenia (gorączka> 38 ° C lub spadek 12 * 10 9 / l lub leukopenia 9 / l; tachykardia> 90 uderzeń / min; zadyszka> 24 oddechy / min ) stan niedoboru odporności wymaga systemowego stosowania antybiotyków [7]. Miejscowe postacie dawkowania ze składnikiem antybakteryjnym znajdują również miejsce w protokołach leczenia.

Leki antybakteryjne, które są obecnie aktywnie stosowane, z pozorną odmianą na pierwszy rzut oka, biorąc pod uwagę nowoczesną koncepcję leczenia zakażonych ran i wymagania dotyczące takich preparatów, mają znaczne ograniczenia. Zakres działania większości dobrze znanych leków jest znacznie zawężony do stacjonarnego stosowania ze względu na wielooporność mikroorganizmów (tabela 2) i ograniczenie spowodowane działaniami ubocznymi na dużych powierzchniach rany (tabela 3).

Tabela 3. Wskazania, działania niepożądane i ograniczenia miejscowych leków przeciwbakteryjnych


Wiele stosowanych miejscowo leków przeciwbakteryjnych ma dość surowe ograniczenia dotyczące stacjonarnego stosowania ze względu na oporność mikroflory, jak również na powierzchnię rany z powodu aktywnej absorpcji i toksyczności po uwolnieniu do krążenia ogólnego [20]. Miejscowe leki przeciwbakteryjne najaktywniej stosowane do ambulatoryjnego leczenia ran w celu zapobiegania rozwojowi zakażenia rany obejmują sulfanilamid, sulfatydynę srebra, neomycynę z bacytracyną i ryzyko wystąpienia opornych na leczenie szpitalne szczepów, mupirocyny i kwasu fusydowego. Sulfanilamid nie stracił na znaczeniu i charakteryzuje się działaniem przeciwdrobnoustrojowym w stosunku do szczepów pozaszpitalnych ziarniaków Gram-dodatnich i krypto-ujemnych, E. coli, Shigella spp., Vibrio cholerae, Haemophilus influenzae, Clostridium spp., Bacillus anthracis, Corynebacterium i twojego chroni chryra, crystridium, Cst., Actinomyces spp., Toxoplasma gondii i kilka innych bakterii w przypadku urazów i oparzeń wynikających z wypadków i sytuacji awaryjnych [15-16, 21].

Stosując lokalne leki przeciwbakteryjne, które są w bezpośrednim kontakcie z raną, należy wziąć pod uwagę ich formę uwalniania i skład substancji pomocniczych, odnosząc je do faz procesu rany.

W pierwszej fazie procesu rany zaleca się stosowanie leków sulfanilamidowych na bazie wody do stosowania miejscowego [6]. Sulfanilamid w postaci proszku do lokalnego stosowania (Ranavexim w kanistrze z dozownikiem) pochłania wysięk z rany, nie uszkadza tkanki powierzchni rany, zapobiega rozwojowi mikroflory w ranie i wtórnej infekcji [21, 22]. Przy stosowaniu postaci dawkowania w opakowaniu z dozownikiem, dawka substancji leczniczej i jednorodność podawania proszku bez kontaktu z powierzchnią rany są łatwo kontrolowane, co zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

W przypadku ran głębokich do jamy rany wprowadza się 5-15 g proszku do użytku zewnętrznego (Ranavexim), maksymalna dawka dzienna dla dorosłych wynosi 15 g, dla dzieci powyżej 3 lat - 300 mg, gdy jest stosowana miejscowo w postaci proszku (bezpośrednie zastosowanie na powierzchni rany) lek nie działa drażniąco na tkanki [15, 21, 23].

W drugiej fazie procesu rany pierwszeństwo powinny mieć formy, które nie niszczą granulacji.

Biorąc pod uwagę wielorakość mikroorganizmów, obecnie empiryczne schematy antybiotykoterapii przechodzą znaczące zmiany. Długo znane i powszechnie stosowane antybiotyki pozostają z reguły lekami z wyboru tylko do leczenia małych ran w warunkach ambulatoryjnych u pacjentów z niskim ryzykiem zakażenia MRSA i innymi opornymi szczepami. Rany wymagające leczenia chirurgicznego w szpitalu, automatycznie przenoszą pacjentów do grupy ryzyka i wybór zmian leku. W tym przypadku antybakteryjne spektrum zastosowanego leku powinno obejmować możliwe patogeny, biorąc pod uwagę etiologiczne i anamnestyczne cechy rany.

Wniosek

Tak więc, przepisując leczenie przeciwbakteryjne ran, należy wziąć pod uwagę etiologię i okoliczności, w których uszkodzenie zostało otrzymane, możliwy zakres patogenów, leczenie ambulatoryjne lub szpitalne, ryzyko zakażenia odporną mikroflorą, cechy chirurgicznego leczenia ran i fazę procesu rany. Jednakże, pomimo powszechnego stosowania lokalnych form leków przeciwbakteryjnych, obecnie nie ma jednoznacznych, standaryzowanych podejść dotyczących faz procesu rany. Możliwe jest jedynie miejscowe stosowanie leków przeciwbakteryjnych (na przykład sulfonamidu w postaci proszku do stosowania zewnętrznego - Ranavexim) z małymi zmianami chorobowymi w okolicy bez aktywnego procesu infekcji w ranie (otarcia domowe, zadrapania, płytkie skaleczenia i oparzenia). W przypadku głębokich i rozległych ubytków rany po leczeniu chirurgicznym stosuje się ogólnoustrojową terapię przeciwbakteryjną, w razie potrzeby uzupełnioną miejscowymi postaciami dawkowania.

Lokalne leki przeciwbakteryjne

Fusafunjin; Bioparox analog: 400 dawek aerozolu w 20 ml fiolce.

Isofra (siarczan framycetyny): spryskać 15 ml do stosowania donosowego.

Środki przeciwgrzybicze

Flukonazol; Analog diflukanu: kapsułki 50, 100, 150 i 200 mg; roztwór do infuzji - butelki 50, 100 i 200 ml; stężenie 2 mg / ml.

Ketokonazol; Analogowe Nizoral: 200 mg tabletki.

Itrakonazol; Analog oliwy: kapsułki 100 mg.

Amfoterycyna B: proszek w fiolkach po 50 000 jednostek (50 mg), wraz z rozpuszczalnikiem.

Nystatyna: tabletki 250 tysięcy i 500 tysięcy.

Kortykosteroidy ogólnoustrojowe

Betametazon; analogi Diprospan, Celesson: roztwór do iniekcji w 1 ml ampułkach.

Prednizolon: tabletki 5 mg; roztwór do wstrzykiwań w ampułkach 1 ml - 30 mg.

Hydrokortyzon: zawiesina do wstrzykiwań w fiolkach 5 ml.

Miejscowe kortykosteroidy

Beclomethazon; analogi Aldetsin, Nasobek, Bekonaze: aerozol w fiolkach po 200 dawek, 1 dawka - 50 mcg.

Mometazon; Analog Nasonex: aerozol donosowy w fiolce zawierającej 120 dawek: 1 dawka - 50 μg.

Flutikazon; Analog Fliksonaz: aerozol donosowy w fiolce zawierającej 120 dawek; 1 dawka - 50 mcg.

Antyhistaminy o działaniu ogólnoustrojowym pierwszej generacji

Difenhydramina; Analog Dimedrolu: tabletki 50 mg; 1% roztwór do wstrzykiwań w 1 ml ampułkach.

Clemastyna; Analog Tavegil: tabletki 1 mg; roztwór do wstrzykiwań w ampułkach 2 ml: 1 ml - 1 mg.

Chloropiramina; Suprashin analog: 25 mg tabletki; roztwór do wstrzykiwań w 1 ml ampułkach - 20 mg.

Antyhistaminy o działaniu ogólnoustrojowym II generacji

Astemizol; Analog Hisman: tabletki 10 mg.

Cetyryzyna; Zyrtec analog: tabletki powlekane, po 10 mg każda; krople do podawania doustnego w fiolkach po 10 ml: 1 ml - 10 mg.

Loratadyna; Analog klarytiny: tabletki 10 mg; syrop w butelkach po 120 ml: 5 ml - 5 mg.

Ebastyna; Analog Kestin: tabletki powlekane, 10 mg.

Leki przeciwhistaminowe o działaniu ogólnoustrojowym III generacji

Feksofenadyna; Analog Telfast: tabletki powlekane, 120 i 180 mg.

Leki przeciwhistaminowe do stosowania miejscowego

Lewokabastyna; analog Histimette: spray do nosa 10 ml na fiolkę; 1 ml - 500 mcg.

Azelastyna; Analog Allergodil: 10 ml aerozol do nosa w butelce: 1 ml - 1 mg.

Kwas Cromoglicic; analogi Kromoglin, Lomuzol, Kro-molin: 15 ml aerozolu do nosa w butelce; 1 ml - 20 mg.

Leki immunomodulujące, szczepionki

Lizaty bakteryjne: IRS-19 - spray w 20 ml fiolkach zawierających 60 dawek; Imudon - pastylki do ssania w ustach; 40 sztuk w opakowaniu.

Rymantadyna; analog rimantadyny: tabletki 50 mg.

„Polioksydon: roztwór w ampułkach zawierający 3 lub 6 mg, do podawania domięśniowego.

; Ribomunil: pigułki, opakowanie 12 sztuk.

Derinat: 15 ml butelki, stosowane w kroplach, ampułki P5 5 ml, w opakowaniu 5 ampułek.

Środki homeopatyczne

Cynbsina: pastylki do ssania w ustach; 100 sztuk w opakowaniu.

Euphorbium compositum: spray do nosa w fiolkach 20 ml.

Edas-17: krople do podawania doustnego.

Leki mukolityczne

Acetylocysteina; analogi ATsTs, ATsTs-100, ATsTs-200, ATsTs-long: rozpuszczalne tabletki na 100, 200, 600 mg; Fluimucil: worki granulek po 200 mg każdy; ampułki z 10% roztworem - 3,0 ml do mycia zatok.

Karbocysteina; Analog Mukopront: 375 mg kapsułki, syrop w butelkach 200 ml.

Sinupret - połączony preparat ziołowy: tabletki do spożycia, krople w butelkach po 100 ml.

Gelomirtol forte - lek złożony: kapsułki do podawania doustnego.

Leki zwężające naczynia do użytku lokalnego

Nafazolina; Analogi Naphthyzinum: krople w nosie w butelkach po 30 ml - 0,05%, 0,1% roztwór; Sanorin: emulsja do użytku donosowego; w fiolkach 10 ml: 1 ml - 1 mg.

Ksylometazolina; analogi Galazolin, Otrivin: krople w nosie w fiolkach 10 ml - 0,05%, 0,1% roztwór.

Oksymetazolina; Analogi afriny: aerozol do nosa w fiolkach po 20 ml, 1 ml - 500 mcg; Nazivin: krople do nosa w butelkach po 10 ml - 0,01%, 0,025%, 0,05% roztwór.

Preparaty enzymatyczne

Krystaliczna trypsyna: ampułki lub fiolki 5 lub 10 mg.

Chymotrypsyna; Lidaza (hialuronidaza): fiolki zawierające 64 UE.

Krople do uszu

3% roztwór alkoholu borowego: w butelkach po 10 ml.

Polydex (siarczan polimyksyny B + siarczan neomycyny + deksametazon: w fiolkach za pomocą pipety 15 ml.

Otofa (sól sodowa ryfampicyny): w fiolkach z pipetą 10 ml.

Otipaki (fenazon + chlorowodorek lidokainy + alkohol etylowy 96% + gliceryna): w butelkach po 16 g

Normaks (norfloksacyna + chlorek benzalkoniowy + woda sterylna): w butelkach z zakraplaczem w 5 ml.

Mieszanina alkohol-gliceryna (alkohol etylowy 70%, gliceryna - jednakowo): w fiolkach 20 ml.

Gardło miejscowego antybiotyku

Ból gardła jest nieprzyjemnym objawem towarzyszącym wielu chorobom zakaźnym. Jeśli infekcja jest wywoływana przez bakterie, konieczne jest zwalczanie jej za pomocą antybiotyków - związki te zabijają chorobotwórczą mikroflorę i pomagają szybko poradzić sobie z chorobą.

Obecnie producenci oferują szeroki wybór preparatów do stosowania miejscowego: najskuteczniejszy będzie spray antybiotykowy na gardło, ponieważ lek będzie dostarczany bezpośrednio do miejsca uszkodzenia tkanki bakteryjnej. Który lek lepiej wybrać i jak go prawidłowo używać?

Ból gardła: przyczyny i objawy

Choroby gardła - objawy

Aby zrozumieć, jak działają leki przeciwbakteryjne, musisz dowiedzieć się, dlaczego ból gardła w chorobach zakaźnych.

Ból może być inny: pacjenci zwykle charakteryzują go słowami: „pali się w gardle”, „boli go połykać” itp., Ponieważ różne choroby zakaźne i wirusowe manifestują się inaczej.

Rozważ główne przyczyny bólu i główne objawy:

Zapalenie gardła jest procesem zapalnym w gardle, który często staje się jednym ze składników ARVI. Infekcja wirusowa objawia się gorączką, ale nie przekracza 38 stopni, gardło zaczyna łaskotać, pacjenci skarżą się na ból podczas połykania. Musimy pamiętać, że przy infekcjach wirusowych antybiotyki w jakiejkolwiek formie są bezużyteczne! Antyseptyki i środki znieczulające pomogą poprawić stan, leki te łagodzą ból i pomagają zwalczać wirusy Zapalenie krtani jest procesem zapalnym krtani, często jednym z objawów przeziębienia. Charakterystyczne objawy to uczucie łaskotania w gardle i ból podczas przełykania. Temperatura nieznacznie wzrasta, ogólny stan zdrowia nie ulega znacznemu pogorszeniu. Ból gardła i zapalenie migdałków jest bardziej niebezpiecznym stanem. Jest to zapalenie migdałków. Zaczynają się czerwienić, występuje silny ostry ból, z ropnym zapaleniem migdałków na migdałkach, mogą pojawić się białe plamy ropy widoczne podczas badania. Temperatura wzrasta powyżej 38 stopni, ogólny stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ropień paratonsillary jest najczęściej wynikiem nieleczonej dławicy piersiowej. Przejawia się to silnymi bólami „strzelania” w gardle z jednej strony, a proces zapalny dotyczy nie tylko samych migdałków, ale także otaczających tkanek. Wraz z gwałtownym wzrostem temperatury może osiągnąć 39 stopni.

Tak więc we wszystkich przypadkach ból gardła jest konsekwencją procesu zapalnego, ale daleko mu do leczenia antybiotykami. Tylko lekarz może wybrać lek, samoleczenie bólu gardła i inne poważne choroby zagrażają bardzo nieprzyjemnymi komplikacjami.

Spraye antybiotykowe: gatunki

Opis antybiotyków, korzyści i efekty terapeutyczne

Antybiotykowe spraye do gardła są przeznaczone do leczenia zapalenia krtani, bólów gardła, chorób grzybiczych, itp., Mogą radzić sobie ze streptokokami, zakażeniami gronkowcowymi, a także z niektórymi rodzajami bakterii beztlenowych, antybiotykowymi grzybami rozpylającymi do gardła i innych mikroorganizmów.

Efekt terapeutyczny sprayów, w przeciwieństwie do preparatów w tabletkach, jest lokalny: substancja lecznicza jest dostarczana bezpośrednio do miejsca gromadzenia się bakterii, co zapewnia skuteczność jej stosowania. Spray jest stosowany jako substytut lub jako dodatek leków generycznych, tylko lekarz może o tym zadecydować.

Zazwyczaj leczenie sprayem na gardło antybiotykiem trwa nie dłużej niż tydzień: w tym czasie wszystkie nieprzyjemne objawy powinny całkowicie zniknąć.

Dłuższy przebieg leków przeciwbakteryjnych może prowadzić do różnych problemów, w tym rozwoju dysbiozy. Jeśli lek nie pomoże, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, aby otrzymać silniejszy lek lub inną terapię. Stosowanie antybiotyków do innych celów lub przez długi czas może przełożyć chorobę na postać przewlekłą.

Więcej informacji na temat przyczyn bólu gardła można znaleźć w filmie.

Istnieje kilka rodzajów sprayów antybakteryjnych, z których wiele ma złożony efekt:

Silne antybiotyki. Najbardziej znanymi lekami w tej grupie są Bioparox i Anginal. Zabijają bakterie chorobotwórcze i łagodzą obrzęk tkanek, co prowadzi do zmniejszenia bólu i poprawy samopoczucia. Ponadto pomagają usunąć flegmę, usuwając uczucie suchości i zapobiegając pojawieniu się suchego kaszlu. Kompleksowy efekt zapewnia specjalna kompozycja: oprócz antybiotyków ekstrakty roślinne mają właściwości przeciwzapalne. Bioparox nie przedostaje się do krwiobiegu, odróżnia go od wielu innych leków, środków bakteriobójczych do zwalczania chorób górnych dróg oddechowych. Ta grupa obejmuje leki Izofra, Polydex, a także Octenisept. Isofra jest aerozolem do nosa, ale jest skuteczny nie tylko dla nosa, ale także dla gardła, ponieważ lek ma działanie terapeutyczne na wszystkie górne drogi oddechowe. Może być używany nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci. Polydex i Octenisept to preparaty bakteryjne, które można stosować w różnych procesach zapalnych w złożonej terapii. Leki przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Mają złożony efekt, który pozwala walczyć z prawie wszystkimi rodzajami infekcji. Najbardziej znanym lekiem w tej grupie jest Teraflu LAR: okazał się skuteczny w bólach gardła, jest doskonałym lekiem na kilka rodzajów zapalenia migdałków, zapalenia krtani, zapalenia gardła i zapalenia jamy ustnej. Theraflu - grupa leków, które mogą zwalczać grypę, jest całkowicie bezpiecznym i skutecznym lekiem, gdy jest właściwie stosowana.

Prawie wszystkie antybiotyki mają swoje własne skutki uboczne. Najczęściej jest to uczucie pieczenia w gardle, uczucie suchości, a także pojawienie się reakcji alergicznych. Każde przygotowanie dobierane jest indywidualnie, konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Spraye antybiotykowe

Właściwe stosowanie sprayu do gardła

Spraye są jedną z najwygodniejszych form uwalniania leków. Możesz ich używać w dowolnym miejscu, aplikacja zajmie tylko kilka sekund. Ale aby być skutecznym, musisz przestrzegać kilku zaleceń.

Aby lek nie był marnowany na próżno, pożądane jest wstępne oczyszczenie gardła nagromadzonego śluzu i płytki nazębnej. Płukania pomogą przy zwykłej ciepłej wodzie, zajmie to tylko kilka minut. Następnie nasadkę ochronną wyjmuje się z opakowania, nebulizator wkłada się do ust, a kilka razy trzeba nacisnąć spód butelki. Liczba kliknięć wskazanych w instrukcjach musi być ściśle przestrzegana. Zapewni to dostarczenie wystarczającej ilości leku do miejsca zapalenia.

Wiele leków można stosować do leczenia gardła i nosa. W leczeniu nieżytu nosa i innych chorób zakaźnych do nosa wkłada się dyszę rozpylającą, po czym należy kilkakrotnie spryskać lek. Po rozpyleniu substancji leczniczej końcówkę natryskową należy wcierać alkoholem i zamknąć nasadką ochronną do następnego użycia.

Po użyciu sprayu niepożądane jest picie lub jedzenie przez pół godziny, aby nie zmniejszyć stężenia leku i nie zakłócać leczenia.

Zwykle po zażyciu leku występuje uczucie suchości, niektóre leki dają nieprzyjemny gorzki smak. Jednak przechodzi z czasem, a po chwili pacjent poczuje ulgę.

Skład niektórych leków obejmuje składniki, które nie tylko wpływają na patogenną mikroflorę, ale także usuwają obrzęk tkanek. Pozwala to usunąć ból podczas połykania, dyskomfort znika. Jeśli lek zawiera olej eukaliptusowy, będzie miał działanie zmiękczające, a ponadto usta będą miały przyjemny smak.

Aplikacja dla dzieci

Choroby gardła u dzieci i metody leczenia

Zwykle dla dzieci w wieku poniżej 2,5-3 lat nie stosuje się antybiotyków, ponieważ staną się one zbyt dużym obciążeniem dla ciała dziecka.

W przyszłości każdy lek jest przepisywany wyłącznie dla potrzeb pediatry, a samoleczenie jest szczególnie niebezpieczne. Wielu producentów wytwarza pewne rodzaje leków przeciwbakteryjnych dla dzieci ze zmniejszoną dawką substancji czynnych.

Dzieci często zaczynają chorować już w wieku 3 lat, kiedy po raz pierwszy wchodzą do zespołu dzieci, gdzie każda infekcja rozprzestrzenia się bardzo szybko. W tym okresie konieczne jest nie tylko świadome stosowanie antybiotyków, ale także wzmocnienie własnego układu odpornościowego. Stosowanie sprayów antybiotykowych na każde małe zimno może prowadzić do tego, że bakterie się przystosowują, a ich własna odporność nie może już poradzić sobie z chorobą.

Dla dzieci Bioparox jest uważany za jeden z najlepszych leków.

Rzadko wywołuje alergie, skutecznie łagodzi ból i pomaga zwalczać nawet bardzo poważne choroby zakaźne. Badania potwierdziły jego bezpieczeństwo dla dzieci od 2,5 roku, opinie na jego temat są w większości pozytywne. Lek jest stosowany w różnych chorobach górnych dróg oddechowych: jest to zapalenie krtani, ból gardła i różne rodzaje nieżytu nosa.

Stosować w czasie ciąży

Antybiotyki w czasie ciąży są niepożądane: prawie wszystkie leki przeciwbakteryjne mogą przenikać przez płód przez łożysko, wiele z nich ma działanie teratogenne i może prowadzić do wad rozwojowych.

Dotyczy to zwłaszcza antybiotyków tetracyklinowych: ich stosowanie w czasie ciąży jest bezwzględnie przeciwwskazane, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży. Popularne leki Isofra penetrują ciało dziecka i mogą wywołać zaburzenia rozwojowe przygotowania przedsionkowego.

Stosowanie antybiotyków jest również przeciwwskazane w okresie laktacji: jeśli nie możesz się bez nich obejść, dziecko musi zostać tymczasowo przeniesione na sztuczne karmienie. Stosowanie mieszanki zamiast mleka matki będzie miało nie tylko podczas leczenia, ale kilka dni po nim. We wszystkich przypadkach decyzję o możliwości stosowania antybiotyków powinien podjąć wyłącznie lekarz.

W przypadku poważnej infekcji z groźbą powikłań specjalista powinien ocenić ewentualną szkodę dla matki i dziecka w wyniku zakażenia i antybiotyków.

Jeśli nie możesz się bez nich obejść, można przepisać terapię antybakteryjną, ale stan zdrowia powinien być ściśle kontrolowany.

Producenci wielu sprayów, takich jak Bioparox, nie przeprowadzili badań nad wpływem na ciało kobiety w ciąży i płodu, więc w instrukcji nie ma bezpośrednich przeciwwskazań. Należy jednak zachować rozsądną ostrożność: układ odpornościowy jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z terapią podtrzymującą z wieloma chorobami zakaźnymi i nie ma potrzeby stosowania antybiotyków. W przypadku chorób wirusowych antybiotyki w ogóle nie są wymagane.

Przeciwwskazania

Możliwe przeciwwskazania do stosowania sprayu antybiotykowego

Istnieją również przeciwwskazania do stosowania sprayów z antybiotykami i należy je brać pod uwagę przy wyborze leków:

Alergia na składniki leku. Wiele samych antybiotyków jest silnymi alergenami i mogą wystąpić reakcje na składniki pomocnicze. Jeśli wiesz już, które leki wywołują reakcje alergiczne, musisz najpierw uważnie przeczytać kompozycję. Każdy nowy lek jest stosowany ostrożnie, często lekarz wraz z antybiotykami przepisuje leki przeciwalergiczne, zaburzenia czynności nerek i wątroby, zapalenie wątroby wywołane lekami. Wszystkie leki przeciwbakteryjne mają negatywny wpływ na wątrobę. Dotyczy to nie tylko tabletów, ale także sprayów, dlatego do ich stosowania należy podchodzić ostrożnie: Disbacteriosis, naruszenie jelitowej mikroflory. Każdy antybiotyk niszczy nie tylko chorobotwórczą, ale także użyteczną mikroflorę, która zakłóca normalne trawienie pokarmu. Nie możesz opóźnić leczenia, może to prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji.

Antybiotykowe spraye do gardła będą skutecznym sposobem zwalczania infekcji, jeśli dokładnie rozważysz ich wybór i ściśle przestrzegasz instrukcji i zaleceń lekarza. Bezmyślne, niekontrolowane użycie nie tylko nie pomaga leczyć, ale może również powodować znaczne szkody.

Podziel się ze znajomymi! Błogosławię cię!

Bolesne odczucia w gardle powodują wiele niedogodności i mogą towarzyszyć dość poważnym chorobom. Ten objaw często towarzyszy suchemu kaszlowi, chrypce w głosie. Tabletki resorpcyjne często dają tylko tymczasowy efekt. Najczęściej radzą sobie z patologiami, które wywołują obrzęk i podrażnienie śluzu, pomagają antybiotykom.

Wskazania do użycia

W takich przypadkach stosuje się środki przeciwbakteryjne:

Ostre bakteryjne uszkodzenie krtani i ustnej części gardła. Takie leki są stosowane w zapaleniu migdałków, kokluszu, zapaleniu nagłośni. Często są używane do zakażeń hemofilicznych i szkarłatnej u dzieci. Nawrót przewlekłego zapalenia migdałków i zapalenia gardła. Leki dobierane są w zależności od ciężkości choroby. Powikłania bakteryjne SARS.

W innych sytuacjach leki przeciwbakteryjne są przeciwwskazane. Zakażenia bakteryjne są najczęściej obserwowane z takimi objawami:

wyraźny ból; obrzęk migdałków; utrzymujący się wzrost temperatury; tworzenie się płytki nazębnej lub ropy na błonach śluzowych układu oddechowego; ból w okolicy podżuchwowej; obrzęk węzłów chłonnych; świszczący oddech, problemy z oddychaniem podczas kaszlu.

Metody diagnostyczne

Aby znaleźć skuteczną antybiotykową pigułkę na gardło, należy przeprowadzić niezbędne testy diagnostyczne w odpowiednim czasie. Zaleca się, aby skonsultować się z lekarzem, jeśli pojawią się takie objawy:

proces połykania jest zakłócony, pojawiają się problemy z oddychaniem; zespół bólowy ma tak wysoką intensywność, że wywołuje zaburzenia snu; zwiększają się węzły chłonne podżuchwowe; barwa zmian głosu; odkrztuszanie krwi; w plwocinie widać ropę; bólowi towarzyszą wysypki na ciele.

W przypadku zakażeń bakteryjnych ogólny stan przez ponad 2 tygodnie charakteryzuje się niestabilnością. W tym samym czasie utrzymuje się temperatura podgorączkowa, występuje ogólne osłabienie i gorączka.

Lekarz może zbadać gardło szpatułką i podać wskazówki dotyczące badania bakteriologicznego. Podczas wykonywania tej procedury z gardła pobierane jest skrobanie.

Kierunkowe środki przeciwbakteryjne pomagają radzić sobie z uczuciem dyskomfortu. Jeśli patologia nie jest związana z zakażeniem drobnoustrojami chorobotwórczymi, będzie leczona bez użycia antybiotyków.

Cechy wyboru leków

Aby poradzić sobie z patologiami górnych dróg oddechowych, należy zastosować kilka kategorii antybiotyków:

penicyliny; cefalosporyny; linozamidy; makrolidy.

Dorosły pacjent z rozwojem infekcji bakteryjnej zbiera środki w postaci tabletek lub kapsułek. Antybiotyk gardła dla dzieci jest przepisywany w postaci proszku, z którego można sporządzić zawiesinę. Jest to bardzo wygodne w przypadku terapii domowej, gdy patologia nie wymaga hospitalizacji pacjenta.

Penicyliny

Częściej wszyscy przepisywali antybiotyki z grupy penicylin. Do najskuteczniejszych środków w tej kategorii należą:

Amoksycylina. To narzędzie skutecznie radzi sobie z patogennymi bakteriami i ma szerokie spektrum działania. Lek jest dobrze wchłaniany i doskonale oddziałuje z sokiem żołądkowym. Narzędzie ma podstawę półsyntetyczną. Reakcje niepożądane z jego użyciem są praktycznie nieobecne. Bicyklina-5. Substancja dobrze radzi sobie z patogenami. Jednak po zakażeniu Gram-ujemną florą może nie dać pożądanych rezultatów. Reszta narzędzia jest bardzo skuteczna, nie wywołuje skutków ubocznych i zapobiega wystąpieniu powikłań. Ampicylina. Ta substancja działa dobrze z gronkowcami i paciorkowcami. Lek ma szerokie spektrum działania i jest bardzo tani. Lek może być stosowany do leczenia niemowląt. Jednakże osoby z niewydolnością nerek lub reakcjami alergicznymi na przyjęcie tego narzędzia są zabronione. Amoxiclav Lek działa szybko i niezawodnie radzi sobie z zapaleniem migdałków. Możliwe reakcje uboczne to wysypki, spadki ciśnienia, utrata masy ciała. To narzędzie określane jest jako leki kombinowane.

Makrolidy

Ta kategoria leków jest używana dość często. Należą do nich następujące leki:

Erytromycyna. Lek stosuje się w leczeniu gronkowcowego zapalenia migdałków. Zgodnie z jego właściwościami lek przypomina antybiotyki penicylinowe. Ze względu na niską toksyczność leku dopuszczalne jest przyjmowanie kobiet w ciąży. Spiramycyna. Narzędzie skutecznie radzi sobie ze zmianami zakaźnymi układu oddechowego. Substancja odnosi się do oszczędzających antybiotyków, które nie mają wyrażonych właściwości toksycznych. Jednakże kobiety w ciąży i karmiące piersią do stosowania tego leku są zabronione.

Linkosamidy

Aby poradzić sobie z tym problemem, możesz użyć następujących narzędzi:

Linkomycyna. Substancja dobrze nadaje się do leczenia górnych dróg oddechowych. Może być stosowany do bakteryjnego zapalenia migdałków. Klindamycyna. Lek leczy tylko ból gardła, który rozwinął się w wyniku zakażenia paciorkowcami beta-hemolizującymi. Lek szybko przenika do struktury tkanek i pomaga radzić sobie z drobnoustrojami chorobotwórczymi. Szybki okres półtrwania pozwala na przyjmowanie substancji 4 razy dziennie.

Lokalne antybiotyki

Lokalny antybiotyk może być stosowany w postaci cukierków lub sprayów. Dzięki temu narzędzia te są bardzo wygodne w użyciu. Najczęściej eksperci przepisują takie substancje w leczeniu chorób gardła:

Bioparox. Ten antybiotyk w sprayu do gardła jest uważany za jeden z najskuteczniejszych środków zaradczych. Z powodzeniem radzi sobie z procesami zapalnymi w gardle. Dzięki tej substancji można leczyć zapalenie migdałków i zapalenie gardła. Trakhisan. Jest to bardzo skuteczny miejscowy antybiotyk do gardła, który pomaga radzić sobie z różnymi rodzajami bakterii, eliminuje ból i stan zapalny. Głównym składnikiem leku jest tyreotryna. W kompozycji występuje również miejscowy środek znieczulający - chlorowodorek lidokainy. Ponadto lek zawiera chlorheksydynę, która skutecznie radzi sobie z mikroorganizmami bakteryjnymi. Grammicydyna. Jest to miejscowy antybiotyk, który pomaga radzić sobie z zapaleniem migdałków. Substancja nie prowadzi do rozwoju oporności bakterii. Stopangin. To narzędzie skutecznie radzi sobie z patologiami gardła. Jest produkowany na bazie benzokainy. W sprzedaży można znaleźć spray i pastylki do ssania. Faringosept. Lek ten jest produkowany w postaci pastylek do ssania, których głównym składnikiem jest amazon. Lek skutecznie radzi sobie z drobnoustrojami chorobotwórczymi. Może być używany zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.

Cechy antybiotyków

Każda kategoria środków przeciwbakteryjnych ma pewne cechy. Jednak wszystkie te leki różnią się tymi samymi zasadami użytkowania:

Wybór kategorii leku, formy uwalniania i dawkowania powinien dokonać lekarz. Specjalista robi to w świetle dowodów. Nasilenie dolegliwości i leki, które pacjent wziął wcześniej, mogą mieć wpływ na decyzję. W pierwszych 3 dniach terapii konieczna jest ocena skuteczności leczenia. Jeśli występuje pozytywny efekt, konieczne jest przyjęcie substancji zgodnie z zaleceniami specjalisty. Jeśli lek nie daje pożądanych rezultatów, należy poinformować o tym lekarza. Po tym dostosuje przebieg terapii. Jeśli wystąpią działania niepożądane, które mogą objawiać się nudnościami, biegunką, zawrotami głowy, nie jest konieczne anulowanie leczenia. W takiej sytuacji lekarz musi nieznacznie zmodyfikować terapię. Zabrania się samodzielnego zmniejszania lub zwiększania dawki leku. Ważne jest, aby wyraźnie przestrzegać czasu stosowania funduszy, ponieważ konieczne jest utrzymanie niezbędnej koncentracji we krwi. W okresie terapii konieczne jest przyjmowanie probiotyków, które pomogą przywrócić mikroflorę jelitową. Weź lek powinien być zgodny z zaleceniami lekarza. Jeśli instrukcje mówią, aby pić produkt przed posiłkami lub napić się wody, należy przestrzegać tych zasad.

Podczas stosowania antybiotyków należy przestrzegać specjalnej diety. Ważne jest wykluczenie smażonych, tłustych, kwaśnych pokarmów. Zakazane są również alkohole i wędliny. W patologiach zakaźnych organizm jest narażony na wyraźne działanie toksyczne patogennych bakterii i antybiotyków. Jeśli jesz ciężki pokarm, stan pacjenta ulega pogorszeniu.

Przeciwwskazania

Nie wszyscy pacjenci mogą przyjmować antybiotyki. Istnieją ograniczenia dla niektórych kategorii osób. Obejmują one:

kobiety w ciąży - stosowanie antybiotyków jest dozwolone tylko na podstawie recepty w przypadku poważnej patologii; matki karmiące; ludzie z niewydolnością nerek lub wątroby; pacjenci uczuleni na leki.

W przypadku bólu gardła i zakazu stosowania tabletek przepisywane są miejscowe leki. W takiej sytuacji tylko niewielka ilość substancji czynnej dostanie się do krwiobiegu, a zatem efekt toksyczny będzie niewielki.

Środki przeciwbakteryjne w obecności chorób gardła pomagają radzić sobie z chorobą i unikać rozwoju niebezpiecznych powikłań. Aby terapia była maksymalnie skuteczna i nieszkodliwa dla zdrowia, bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie wszystkich zaleceń medycznych.

A trochę o tajemnicach...

Jeśli ty lub twoje dziecko często chorujecie i leczycie się tylko antybiotykami, wiedzcie, że leczycie tylko skutek, a nie przyczynę.

Więc po prostu „drenujesz” pieniądze do aptek i firm farmaceutycznych i częściej chorujesz.

STOP! przestań karmić kogokolwiek, nie jest jasne. Musisz po prostu podnieść odporność i zapomnieć, co to znaczy zranić!

Jest na to sposób! Potwierdzony przez E. Malysheva, A. Myasnikov i naszych czytelników!...

W 70% przypadków choroby krtani skuteczne leczenie wymaga miejscowego antybiotyku dla gardła. Przyczyny bólu mogą być zupełnie inne, od ciężkiego zapalenia do suchego powietrza w pomieszczeniu. Do leczenia gardła konieczne jest wybranie odpowiednich leków. Pomimo faktu, że wiele antybiotyków do gardła jest dostępnych w handlu, ich stosowanie nie zawsze jest skuteczne. W artykule rozważymy przypadki, w których stosowanie antybiotyków jest konieczne i który antybiotyk jest najbardziej skuteczny.

Przyczyny bólu

Zanim zaczniesz leczyć chorobę, musisz ustalić przyczynę jej wystąpienia. Zapalenie gardła może wystąpić z następujących powodów:

Zakażenia bakteryjne. Aby zdiagnozować tę przyczynę, należy pobrać wymaz z gardła i zasiać florę etiologii bakteryjnej, a także jej wrażliwość na antybiotyki. Zazwyczaj infekcji bakteryjnej towarzyszy podwyższona temperatura ciała, ból krtani jest ostry, szybko się rozwija. Infekcje wirusowe. Z tą dolegliwością boli połykanie jedzenia, a nawet picie wody. Choroby gardła rozwijają się na tle ciężkiej hipotermii lub przeziębienia. Należy zauważyć, że nawet przy najcięższym bólu nie zawsze konieczne jest przyjmowanie antybiotyków. Infekcje wirusowe powinny być odpowiednio leczone - leki przeciwwirusowe. Oprócz głównego objawu pacjent obawia się kataru, temperatury ciała podgorączkowego i ogólnego złego samopoczucia. Podrażnienie błony śluzowej. Najczęściej u palaczy. Oprócz dymu tytoniowego, podrażnienie może powodować zbyt zakurzone lub bardzo suche powietrze. Oprócz podrażnienia i bólu krtani nie obserwuje się innych objawów. Aby wyleczyć ból gardła, wystarczy usunąć czynnik drażniący i zwilżyć powietrze w pomieszczeniu. Zapalenie krtani. Ta choroba może wywołać wiele czynników. Główne objawy to szczekający kaszel, ochrypły głos i ostry ból krtani. Szczególnie niebezpieczny jest proces zapalny u małych dzieci, dlatego w żadnym przypadku nie powinniśmy samoleczyć bólu gardła u dzieci.

Oprócz głównych przyczyn często dochodzi do bólu spowodowanego uszkodzeniem błony śluzowej, na przykład może to mieć miejsce, gdy kość ryby utknie w krtani. Należy również zwrócić uwagę na przeciążenie strun głosowych, które występują w trenerach, głośnikach lub u dzieci.

Czy muszę iść do lekarza

Bolesność połykania może wskazywać na poważne choroby, takie jak ból gardła lub zapalenie krtani. Aby określić chorobę na czas, należy najpierw udać się do lekarza w celu zbadania i konsultacji. Pomimo dostępności niektórych leków powinieneś odwiedzić lekarza z następujących powodów:

Lekarz może dokładnie określić twoją diagnozę i przepisać właściwe leczenie, pomagając w ten sposób uniknąć możliwych komplikacji. Lekarz doradzi, czy konieczne są środki przeciwbakteryjne, aby wyeliminować chorobę gardła. Lekarz wyjaśni, czy podobne objawy choroby zaobserwowano wcześniej, niż pacjent był wcześniej leczony, czy występuje alergia lub nietolerancja indywidualna na jakikolwiek lek. Aby uwolnić pacjenta od dyskomfortu tak szybko, jak to możliwe, otolaryngolog przepisuje najbardziej skuteczne i szybko działające leki na podstawie statystyk.

Jeśli mówimy o dziecku, koniecznie odwiedź lekarza pediatry, ponieważ schemat leczenia dla osoby dorosłej może się znacznie różnić od dziecka. Po pierwsze, dawka jest inna, należy również zwrócić uwagę na czynnik, który jest przeciwwskazany u niektórych antybiotyków w przypadku bólu gardła.

Kiedy potrzebujesz antybiotyków?

Jeśli bardzo martwisz się bólem podczas połykania, nie oznacza to, że musisz iść do apteki, wziąć pierwsze dostępne leki i samoleczenia. Antybiotyk na gardło jest konieczny, jeśli choroba jest spowodowana infekcją bakteryjną. Choroby te obejmują zapalenie krtani, zapalenie migdałków, zapalenie gardła. Wszystkie choroby mają te same objawy, ale wymagają innego leczenia.

W przypadku bólów gardła zaleca się przyjmowanie antybiotyków, jeśli oprócz głównego objawu pacjenta przeszkadza co najmniej jeden z następujących czynników:

Temperatura ciała 39 i powyżej. Wypływ z nosa ma zielonkawy odcień. Podczas badania migdałków widoczne są białe krosty. Migdałki nabrały szkarłatnego odcienia. Senność i zmęczenie. Ostry ból po przełykaniu trwa dłużej niż 3 dni. Kilku członków rodziny zaraz zachorowało. Krytyczny obrzęk węzłów chłonnych.

W obecności powyższych objawów lekarz zaleca stosowanie antybiotyków w leczeniu choroby w połączeniu z miejscowymi lekami.

Jeśli ból gardła nie ustępuje i towarzyszy mu wysoka gorączka przez tydzień, podczas gdy środki ludowe i miejscowe płukanie gardła nie pomagają, jest to również poważny powód przepisywania leków przeciwbakteryjnych. W tym przypadku mówimy o obniżonej odporności, która nie jest w stanie samodzielnie pokonać choroby.

Antybiotyk przeglądu gardła

Jeśli mówimy o poważnej chorobie, której towarzyszy podwyższona temperatura ciała, najczęściej otolaryngolog przepisuje szeroką gamę leków. Rozważ najskuteczniejsze antybiotyki na ból gardła:

Amoksycylina. Choroby wywołane przez gronkowce lub inne bakterie są najczęściej leczone amoksycyliną. Antybiotyk do leczenia gardła jest popularny zarówno wśród lekarzy, jak i konsumentów. Antybiotyki dla gardła zyskały na popularności ze względu na niską cenę, rzadkie występowanie działań niepożądanych i wysoką skuteczność. W leczeniu dusznicy bolesnej u dorosłych preferuje się lek w postaci tabletek. Zaleca się przyjmowanie leku po posiłku, jedną tabletkę (500 mg) dwa razy na dobę. Amoxiclav Ten antybiotyk na ból gardła jest skuteczny dzięki dwóm aktywnym składnikom: kwasowi klawulanowemu i amoksycylinie. Lek przenika do wszystkich tkanek organizmu, w tym tkanek migdałków. Dzięki temu leczenie antybiotykami jest skuteczne, po pełnym kursie Amoxiclav pacjent nie cierpi już na ostre bóle, a ogólny stan znacznie się poprawia. W leczeniu gardła u dorosłych należy stosować jedną tabletkę (500 mg) dwa lub trzy razy dziennie, w zależności od ciężkości choroby. Lek ten jest również dostępny w postaci zawiesiny i jest dopuszczony do stosowania przez małe dzieci. Dawkę leku przepisuje indywidualnie lekarz prowadzący. Lek jest przeciwwskazany w chorobach wątroby i nerek. Ampicylina. Pomimo faktu, że dziś istnieją lepsze i skuteczniejsze leki, Ampicillin nadal jest poszukiwany. Zaletą tego leku jest to, że może być stosowany przez kobiety w ciąży, a także małe dzieci. Po spożyciu, substancje czynne ampicyliny przenikają do krwiobiegu i dobrze zwalczają bakterie, które spowodowały chorobę. Antybiotyk na ból gardła pomaga osobie dorosłej dosłownie za kilka dni. Lek jest dostępny w kapsułkach. W leczeniu zapalenia migdałków lub zapalenia migdałków pić jedną kapsułkę co najmniej 4 razy dziennie. Przebieg leczenia wynosi co najmniej 7 dni. W zależności od przebiegu choroby schemat leczenia może być dostosowany przez lekarza prowadzącego. Linkomycyna. Lek ten ma postać kapsułek 250 mg. Linkomycyna walczy z patogenami: gronkowcami, pneumokokami i paciorkowcami. Stosowanie linomycyny jest surowo zabronione dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Schemat leczenia i dzienna dawka leku są przepisywane indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od ciężkości choroby.

Przegląd preparatów miejscowych

W przypadku ostrego bólu gardła lekarz prowadzący często przepisuje miejscowy antybiotyk. W przypadku ciężkich chorób gardła stosuje się lokalne leki w połączeniu z antybiotykami o szerokim spektrum działania.

Bioparox. Lek inhalacyjny o nazwie „Bioparox” odnosi się do leków przeciwbakteryjnych o działaniu miejscowym. Oprócz właściwości antybakteryjnych lek ma działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Miejscowy antybiotyk do leczenia gardła przepisanego na dusznicę bolesną, zapalenie gardła, zapalenie migdałków i zapalenie krtani. Antybiotyki nie są zalecane dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Przeciwwskazania Za bioparoks uważa się wiek dzieci do 2 lat, a także indywidualną nietolerancję substancji czynnej. Trakhisan. Forma uwalniania - pastylki do ssania. Przeznaczony do leczenia zapalenia migdałków i zapalenia gardła. Substancja czynna Trachisan w krótkim czasie pomaga pozbyć się bólu gardła i usuwa patogeny. Do leczenia powyższych chorób zaleca się przyjmowanie tabletek do ssania z gardła co 2 godziny. Po całkowitym wchłonięciu leku zaleca się nie jeść i nie pić wody. Przebieg leczenia nie przekracza 5 dni. W tym czasie ból musi minąć. Jeśli gardło jest nadal obolałe, przebieg leczenia może zostać przedłużony na podstawie recepty. Nie zaleca się stosowania antybiotyków w czasie ciąży. Faringosept. Lokalne antybiotyki do leczenia gardła są dostępne w postaci pastylek do ssania. Substancją czynną leku Faringosept jest amazon. Lek skutecznie eliminuje patogeny w różnych chorobach. Jeśli masz ból gardła, bolesne jest połykanie, wielu zastanawia się, jak leczyć dolegliwości, jeśli nie możesz odwiedzić lekarza? Czy mogę wziąć Faringosept bez umówionego spotkania? Istnieje możliwość zakupu tego leku bez recepty, ale jeśli pacjent wypije lek przez trzy dni i nie zauważy się poprawy, należy skontaktować się z laryngologiem. W ciężkich chorobach, takich jak ropne zapalenie migdałków, w połączeniu z Faringosept, potrzebne są dodatkowe antybiotyki o szerokim spektrum działania. Lek antybiotykowy na gardło jest przyjmowany po posiłkach nie więcej niż 5 razy dziennie. Antybiotyki na ból gardła nie mogą być stosowane dłużej niż 5 dni.

Zasady przyjmowania antybiotyków

Podczas leczenia lekami należy wziąć pod uwagę kilka ważnych punktów:

Leczenie chorób gardła powinno być przepisywane wyłącznie przez otolaryngologa, samoleczenie może nie być skuteczne lub pogarszać sytuację. Przed użyciem należy zapoznać się z wieloma przeciwwskazaniami i działaniami niepożądanymi. Jeśli nagle przestaniesz pić antybiotyki, jest to równoznaczne z faktem, że leczenie nie zostało przeprowadzone. Nawet przy znacznej poprawie stanu zdrowia w żadnym przypadku nie przerywaj przebiegu leczenia przepisanego przez lekarza prowadzącego. Po antybiotykach zaleca się picie leku, który przywraca mikroflorę jelitową. Surowo zabrania się samodzielnego dostosowywania określonej dawki leku.

W zapaleniu krtani, oprócz leczenia antybiotykami, konieczne jest przeprowadzenie terapii za pomocą tabletek do ssania lub tabletek o działaniu miejscowym, płukanie gardła i stosowanie receptur tradycyjnej medycyny.